Alex Jones tar oss till globalisternas kultplats i Georgia. Georgia guidestones restes 1980 och talar om en ny värld med endast 500 miljoner invånare. Den nya världsordningen FN-agendan 2030 och Great Reset talar alla om samma sak. Västerländska värderingar skall skrotas, vi skall ingenting äga och alla skall vara underkastade en världsregering. Vem skall i så fall äga allting?

banned.video