Partiledaren Gerry Adams kräver en sanering av banksystemet för att rädda Irland. I den irländska valkampanjen säger han klart ifrån, att folkets skulder måste skiljas från bankskulderna. Det är en Glass-Steagall-politik han föreslår, där han sätter den reala ekonomin och statsfinanserna före hjälppaket för att betala bankerna förluster på spekulationen i den brustna fastighetsbubblan.

Det därför han säger till IMF: ”Åk hem och ta era pengar med er!” Detta har blivit en av Sinn Feins viktigaste slagord i valkampanjen. Om inte staten skall hjälpa de förlustdrabbade bankerna att betala sina fordringsägare, behöver inte staten låna från IMF och EU. Statens budget är finansierad om understödet till bankerna stryks, dvs om den förra förrädarregeringens löfte att garantera bankernas alla lån upphävs, liksom dess avtal med IMF/EU. Då är Irland fritt att bestämma sin egen ekonomiska politik, utan inblandning från IMF/EU och utan de fruktansvärda åtstramningarna.

Gerry Adams och hans parti Sinn Fein drog den 2/2 igång sin valkampanj inför valet den 23 februari framför en monument över frihetshjälten James Connolly i Dublin. Adams gick då till attack mot förra regeringen, som har givit bort Irlands självständighet till utländska institutioner, genom IMF/EU-avtalet, som är valets huvudfråga. Adams sa:
– Sinn Feins valparoll: ”Det finns en bättre väg!”, kommer att ringa genom hela det irländska folket, som har fått höra de inte hade något annat val, än att möjligtvis förhandla till sig lite bättre villkor och acceptera en framtid med misär och nedskärningar.

I en radiointervju den 31/1 i RTE, sa han hur Sinn Fein skiljer sig från de andra partierna:
– Vi är mot deras mysiga samstämmighet för nedskärningar…. För att ta itu med finansministeriets underskott, som för tillfälligt är ungefär 19 miljarder euro under sex år … Vi hävdar att de medel, som behövs för statens behov, finns för hela detta år. Vi tänker nämligen låta bankernas fordringsägare ta förlusterna och lägga fram en bankproposition för att skydda insättarna. Vi kommer då att ha medel för att täcka Finansministeriets underskott åren efter 2011 och 2012 och inte behöva komma tillbaka till lånemarknaderna förrän 2012, genom att vi separerar statens skulder från bankernas skulder. Den stora skillnaden mellan oss och de andra politiska partierna är, att vi vet, att det är ett mycket förnuftigt förslag. Vi vet, att denna stat inte har råd med den skuld som lastas på oss pga av bankirernas girighet: 80 miljarder euro i skulder [som är den summa IMF/EU tvingat på Irland för att ta på sig de irländska bankernas skulder till sina fordringsägare i fr.a. Storbritannien och Frankrike]…

– Krisen vi står i, beror inte på att staten inte kan betala för sig. Det är besvärligt, men staten kan klara det. Den beror på att staten, med andra ord de vanliga medborgarna, har lastats på denna enorma skuld…

På frågan från RTE om inte det indragna bankräddningspaketet skulle slå mot bankernas kunder, insättarna, förklarade Adams:
– Det skulle det inte, därför att saken är den, att de människor som väljs till parlamentet är lagstiftare, så man kan införa lagar som låter fordringsägarna ta förlusterna och skyddar insättarna. Jag menar, att det är vad som är meningen med en regering, att agera för de egna medborgarnas intresse, inte dess fordringsägares…

– Och dessa lån, som kommer från IMF och EU, är inte någon slags välgörenhet mot det irländska folket från dessa stora länder och finansiärer. Det görs för att de försöker skydda de stora bankernas system …

– Vi har inte råd med det! Hur i himmelens namn skall vi betala tillbaka 80 miljarder euro, när människor pressas till det yttersta, människor som redan ligger på minus, gamla människor? Och detta bara för att betala tillbaka räntan på 6 miljarder euro, som vi inte ens kan betala. Hur i himmelens namn kan någon förvänta sig att betala, det som sammanlagt över tiden kommer att bli 80 miljarder euro. Jag menar, våra barnbarnsbarn kommer fortsätta att hålla på att betala detta.

– Vi är bättre än detta. Och med vi, menar jag inte SinnFein. Jag menar vi, som ett folk. Vi kan sköta vårt eget land. Du har sett exemplet Island. Du har sett exempel på andra länder som har haft denna typ av svårigheter. Så jag är säker att vi kan sköta vår egen ekonomi …

När RTE frågar Adams om han inte kommer att kompromissa senare i alla fall, slår Adams fast:
– Nej det skulle vi inte. Vi kommer inte att göra det, därför att, förstår du, det finns principer och det finns sunt förnuft. Det är en principfråga för mig och för Sinn Fein, att republikanism handlar om medborgarnas rättigheter. Så man måste agera för medborgarna. Det är också en fråga om sunt förnuft, att om man läggs på en skuld, som kommer att uppgå till 80 miljarder euro, som används för att betala banker, för att de skall betala fordringsägarna och man inte har råd med det, så tar man inte den vägen…

Originalartikel, Gerry Adams: Befria irländska folket från bankskulderna!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här