De närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.

I årtionden har forskare debatterat och studerat huruvida klimatet på jorden blir allt varmare av den större mängden koldioxid som finns i atmosfären.

Läs mer på nyadagbladet.se