Medan krisen i Ukraina fortsätter att utspela sig syns de utländska ekonomiska medel och stöd för den nuvarande destabiliseringen mer tydligt. Geopolitiska analytiker på GRTV analyserar konflikten och om den kan leda till ett storkrig.

globalresearch.ca