Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd. I Standard Oils fall handlade det om att styra världsmarknaden för olja och oljeprodukter genom kontroll av 90% av världens oljeraffinaderikapacitet och en betydande del av oljekällorna. Rockefeller blev världens första dollarmiljardär. Han tvingades visserligen att stycka sitt företag men behöll länge kontrollen över oljemarknaden.

Standard Oil konceptet har blivit modell för dagens globala storföretag, på så sätt att de alla söker en position med global marknadsdominans inom sina affärssegment. Ett Rockefeller närstående exempel är Rothschild-dynastin som har en dominerande position inom bankverksamheten runt om i världen. Ett svenskt exempel är nu aktuella IKEA som är världens största globala heminredningsföretag. Där man inte kan vara ensam dominerande på världsmarknaden, skapas ofta oligopol med en handfull företag inom ett marknadssegment, företag som inte sällan bildar hemliga karteller för att begränsa konkurrensen. Ett sådant exempel är