Varför får man aortaaneurysm eller pulsåderbråck, som det också kallas?

Så här skriver Karolinska Universitetssjukhuset:
”Varför vissa drabbas är inte känt men några riskfaktorer anses bland annat vara högt blodtryck som inte behandlas, rökning, vissa bindvävssjukdomar, fel utformad hjärtklaff eller bråck på kroppspulsådern i bröstkorgen. Försvagningen i aortans kärlvägg kan också vara medfödd.”

Så här skriver Södersjukhuset:
”Till stora delar är orsakerna till pulsåderbråck ännu okända men rökning och ärftlighet är viktiga faktorer som kan påskynda utvecklingen av aneurysm.”

Så här skriver Hjärt & Lungfonden:
”Det är en polygen sjukdom, det vill säga flera gener samverkar och sjukdomen triggas om det samtidigt förekommer riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och inflammation i kärlväggen, säger Jesper Swedenborg.”

Så här skriver 1177 Halland:
Ingenting nämns om orsakerna till aortaaneurysm!

Trots att man inte vet orsaken till att aortaaneurysm uppstår skriver 1177 Halland att rökning ökar risken för pulsåderbråck. De råder oss att äta hälsosam mat (vad det nu är för något får man inte veta), att äta frukt regelbundet och att man vid övervikt ska gå ner i vikt.

Så här skriver Netdoktor.se:
”Kärlväggen försvagas vilket gör att den buktar ut …”
”Nedbrytning av elastiska fibrer och bindväv i blodkärlsväggen (degeneration) är den viktigaste och vanligaste orsaken.”

Vad som orsakar nedbrytning av elastiska fibrer, vilket gör att kärlväggen försvagas, står det däremot ingenting om!

Så här skriver Internetmedicin.se:
”Den definitiva orsaken till AAA är okänd, men rökning, höga kolesterolvärden och bukfetma är kända riskfaktorer.”

Sedan räknar de upp ett antal statistiska riskfaktorer där ingen kausalitet (orsakssamband) har kunnat påvisas.

Så här skriver Nationellt kliniskt kunskapsstöd:
”Vid bukaortaaneurysm ses en nedbrytning av elastin och kollagen samt en kronisk inflammation i kärlväggens mellersta lager (media). Orsaken anses vara multifaktoriell och är till stora delar okänd. Ärftlighet verkar bidra.”

De är faktiskt på rätt väg. Det är ”nedbrytning av elastin och kollagen samt en kronisk inflammation i kärlväggens mellersta lager (media)” som orsakar aortaaneurysm även om den inte är kronisk. Men den avgörande frågan är vad det är som gör att tunica media (det glatta muskelskiktet) bryts ner? Jo det är brist på kväveoxid (NO), vilket levereras av de intilliggande endotelcellerna ①. Så länge det på endotelcellerna växande glykokalyx är friskt, dvs i homeostas (molekylär balans), så levererar endotelcellerna optimal mängd NO till tunica media. När glykokalyx är skadat så minskar NO-leveranserna och tunica media tappar sin ”spänst”, vilken behövs för att inte det höga blodtrycket ska få tunica media att bukta utåt och bråck eller aneurysm ska uppstå.

Lasse Blomdahl

① Gav 1998 Nobelpriset i medicin och fysiologi till Furchgott, Ignarro och Murad.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här