En växande skara av vetenskapsmän, jordbrukare och upprörda medborgare lägger mycket av sin tid att utreda farorna med GMO och verka för en GMO-fri värld. Företag som Bayer erkänner att GMO sprider sig okontrollerat medan fler och fler vetenskapsmän finner att GMO orsakar sterilitet och allvarliga skador hos försöksdjur, ändå finns GMO-produkter kvar i våra livsmedelsbutiker. GMO kan innebära slutet för mänskligheten.

Man kan undra varför det tillåts att GMO sprider sig över jorden när det år efter år kommer vetenskapliga effekter som visar hur GMO bryter ned försöksdjur på olika sätt. Det mest skrämmande torde vara de många rapporter från olika länder som visar hur möss och hamstrar som fått GMO-föda får minskad fertilitet och efter tre generationer blir helt sterila. Är GMO-lobbyn så mäktig att GMO inte går att stoppa eller vet myndigheter med makt att reglera odling och spridning av GMO inte om de hemska effekter GMO dokumenterad visat sig kunna orsaka.

Den kanske viktigaste varningsklockan var de fynd som i år presenterades av ryska forskare där man funnit att hamstrar som fått äta genmodifierad soja blev sterila efter tre generationer. Deras resultat går hand i hand med fynd från andra länder där man visat på minskad fertilitet hos möss som haft GMO i sin föda men visar att efter tre generationer är djuren absolut sterila. En liknande effekt hos människor skulle troligtvis inte märkas förrän några decennier.

Folk vet inte heller om att de allra flesta personer får i GMO-grödor regelbundet. Runt 95 % av den soja som odlas i världen är genmodifierad och det var just GMO-soja som gjorde hamstrar sterila i de ryska försöken. Även om man inte köper och konsumerar ren soja är man inte säker. Soja finns nämligen i form av sojalecitin i nästan all choklad i livsmedelsbutiker. Du hittar även soja i den glass som innehåller choklad. Hur många föräldrar vet om att deras barn när de köper godis, choklad eller glass kan få i sig genmodifierad soja som kan leda till minskad fertilitet och andra typer av skador?

Något måste göras och det snabbt, vill vi ha en värld där vi genom att köpa livsmedel som de flesta människor tror är testat och säkert potentiellt kan göra oss sterila?

Originalartikel, GMO kan innebära slutet för mänskligheten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här