En ny rapport visar att konsumtion av genetiskt modifierad majs eller soja leder till kraftiga organrubbningar hos råttor och möss, speciellt hos lever och njurar. Efter att ha granskat 19 studier på försöksdjur, har professor Gilles-Eric Séralini och andra forskare kommit fram till att 9 % av mätta parametrar kraftigt rubbats hos djur som ätit genmodifierat foder, inkluderat biokemi i blod och urin, organvikt och mikroskopiska analyser. Värst drabbade var njurarna hos hanar som stod för 43,5 % av alla uppmätta rubbningar. Efter det kom honornas levrar med 30,8 %. Rapporten som publicerades i Environmental Sciences Europe 1 mars 2011 bekräftar att flera sammanlöpande data indikerar lever- och njurproblem vid GMO-diet. Författarna påpekar att lever och njurar är de viktigaste reaktiva organen vid kronisk matförgiftning.

”Andra organ kan också påverkas, som hjärta, mjälte och blodkroppar”, står det att läsa i rapporten.

Genmodifierad soja och majs som använts i studien utgör 83 % av kommersiell GMO och konsumeras av miljarder människor.

cryptogon.com, GMO kopplat till organrubbningar i 19 studier