Genmodifierade organismer (GMO) i livsmedel har varit hett omdebatterat och har i flera vetenskapliga tester visat sig vara skadligt. Ryska vetenskapsmän har nu funnit att hamstrar som fått GMO i födan blir sterila i tredje generationen. GMO kan alltså orsaka sterilitet hos däggdjur

Att man nu funnit att GMO gör hamstrar sterila borde innebära ett omedelbart förbud mot GMO i kosten men lär inte hända då mäktiga intressen vill att GMO-användningen ska öka. Tidigare har skadliga biverkningar orsakade av GMO upptäckts av vetenskapsmän i bland annat Österrike och Frankrike. I Frankrike ledde upptäckten av att genmodifierad majs var skadligt till ett omedelbart förbud av försäljning och produktion.

De ryska fynden presenterades på de årliga ”Dagarna av försvar mot naturkatastrofer” som ägde rum från 15 april till 5 juni i år. Man upptäckte att hamstrar som fick äta genmodifierad föda blev sterila. Testet pågick under två år där man använde Cambellhamstrar i olika testgrupper. Testgrupper fick äta vanliga typer av soja som i olika grad var genmodifierade. En kontrollgrupp fick helt naturlig soja som man med svårighet lyckades finna i Serbien då runt 95 % av sojan i världen är genmodifierad.

Experimenten utfördes av den nationella organisationen för gensäkerhet och institutet för ekologiska och evolutionära problem. Doktor Alexei Surov nämner att alla grupper av hamstrar som hade GMO i födan blev sterila i tredje generationen. En av de andra biverkningar var att hår började växa i munnen på vissa hamstrar som fått GMO i födan, även detta i tredje generationen.

De ryska vetenskapsmännen var förvånade att denna katastrofala effekt av att ge GMO till däggdjur och rekommenderade att man förbjuder genmodifierade livsmedel tills de är tillräckligt testade. I Sverige är GMO tillåtet och finns bland annat i soja som ingår i många produkter, t.ex. i choklad och kakor. Genom ett EU-beslut är det nu möjligt att odla GMO i Sverige. Om det visar sig att GMO orsakar sterilitet även hos människor kan jordens befolkning komma att minska drastiskt inom några få generationer. Stora bolag som Monsanto sprider sina GMO-grödor över hela jordklotet och även naturliga grödor får GMO-gener i sig genom kontaminering. Kanske är det inte så konstigt att det är inte serveras GMO i Monsantos personalmatsalar.

Källa: http://english.ruvr.ru/2010/04/16/6524765.html

GMO orsakar sterilitet hos däggdjur