Anställda på Google har bekräftats kunnat lyssna på privata och intima samtal som spelats in med deras virtuella assistent. Detta efter att Google outsourcade utvärderingen av inspelade samtal till konsulter för att lära assistenten förstå olika språk och dialekter, och på så sätt bli bättre på att följa röstkommandon.

Läs mer på nyadagbladet.se