Plusgiro

Gå till din internetbank eller bankkontor och gör en insättning till:
Plusgiro: 30 06 87-1 Exoteriska Föreningen
Ange Projekt Id i meddelandet för att finansiera ett visst projekt. Ange Namn/Alias i meddelandet för att stå med som finansiär.


Paypal

paypal.me/Vaken


Ange Projekt Id i meddelandet för att finansiera ett visst projekt.
Ange Namn/Alias i meddelandet för att stå med som finansiär.


Stötta Vaken och bli månadsgivare

Vakens Paypal strular för tillfället: donera gärna via vårt Plusgiro-konto istället: 30 06 87-1 (Exoteriska Föreningen). Tack på förhand!


Post

Du kan även skicka finansiera via post. Kontakta oss för att få adressen.


Nu är det dags för nästa nivå!

Vill du att fler människor ska kunna ta del av viktig information som idag är svårtillgänglig och påverkar våra liv? Idag lever vi i en tid med dominerande massmedia som skaffat sig monopol på vilka ämnen som kan komma upp till diskussion och allmän granskning. Nu är det ett bra tillfälle att arbeta för frihet genom Vaken.se. Vi kan hjälpa dig att sprida viktig och svårtillgänglig information till andra.

Vaken.se är Sveriges mest engagerade rörelse för sanning och frihet! Vi som jobbar med Vaken vill utöka och accelerera informationsspridandet med större projekt i arbete för frihet.

Vad har Vaken gjort?

Vaken.se är den portal där alternativa nyheter och information presenteras. Sedan starten 2004 har filmvisningar, öppet hus samt föreläsningar från både svenskt och internationellt håll arrangerats löpande. Den 11:e varje månad under fem års tid har Vaken återkommande informationsutdelningar och möten i Stockholm, samt i andra städer. Stora utskick av betydelsefull information har sänts till kulturpersonligheter, författare, journalister och beslutsfattare i samhället. Vårt arbete har resulterat i uppmärksamhet från SVT Debatt, TV4 Kalla Fakta, Vetenskapsradion Forum, Glenn Beck Show ang Wikileaks, Tidskriften Fokus, Sydnytt m.fl.

Som finansiär är du delaktig!

Det arbete vi gör idag kan växa med större ekonomiska resurser. Vi har tiden, engagemanget och målsättningen att ta nästa steg och med kontinuerligt stöd på månatlig basis kan detta förverkligas. Genom att ge motsvarande lön för någon timme i månaden från ditt arbete och använda inkomsterna till att utföra arbete för frihet, så gör du en värdefull insats för dig själv och andra.

Hur finansierar jag arbete för frihet?

Nu har du möjlighet att finansiera verksamheten med exempelvis 100, 200 eller 500 kr till arbete för frihet varje månad. Det spelar ingen roll hur mycket du donerar, det viktiga är att du gör det!

I vissa internetbanker kan du själv lägga in betalningsregler för en viss summa som dras från ditt bankkonto till Vakens Plusgiro: 30 06 87-1. Du kan även donera till info@vaken.se via Paypal. All information hanteras konfidentiellt.

Pågående och kommmande projekt

I våra målsättningar finns ett antal projekt som kräver större engagemang och finansiering. Det är bl.a. informationsturné i hela Sverige, informationsförsändelser med dvdfilmer, konvent, sändningar i lokal-TV, granskningsprojekt av svenska makthavare, utveckling av ett globalt nätverk för sanning och frihet m.m.

Du kan själv delta i den utveckling som pågår genom att donera varje månad och samtidigt föreslå projekt som Vaken kan genomföra.

Välj ett av betalningssätten nedan. Du kan om du vill rikta ditt bidrag till ett speciellt syfte genom att ange ett eller flera projekt-id. Vill du utföra ett annat projekt så ange avsändare och kontakta info@vaken.se med mer detaljer om vad du vill att din donation ska användas till.

Visa förslag på projekt som behöver finansiering