Någonstans på vägen bytte maktens PR-byrå ut antropogen global uppvärmning mot klimatförändringar och tillskrev alla som inte tror på sambandet mellan koldioxid och klimatförändringar för klimatförnekare. Men vem är det egentligen som förnekar klimatet om inte klimatalarmisterna?

Jordens klimat är i ständig förändring under långa naturliga cykler. Att döma av det man kämpar för och säger kring frågan tycks detta förnekas av Greta Thunberg och hennes följe. Enligt deras logik sägs klimatet enbart förändras av människans påverkan. Klimat är också synonymt med miljö. Så är inte fallet och risken är stor att den akuta miljöfrågan försvinner när allt fokus läggs på det som med stor sannolikhet kan benämnas en klimatbluff.

palbergstrom.com, Greta Thunberg och hennes följe är klimatförnekare