I Grekland har regeringen beslutat att tillåta användningen av cannabis i medicinskt syfte. Därmed blir man det sjätte EU-landet som tillåter medicinsk marijuana.

Läs mer på nyadagbladet.se