H.G Wells – The Shape of Things to Come

hg wells

H.G Wells sciencefictionbok som spekulerar om framtiden tills 2106. Det är inte en roman utan snarare en fiktiv historiebok. Boken domineras av Wells bild att ”en världsstat” behövs för att lösa mänsklighetens problem. Denna diktatoriska värld som Wells förutspår ska huvudsakligen styras genom teknik och engelska som världsspråk.

Herbert George  Wells  blev medlem 1903 i The Fabian Society i London.

Alan Watt skriver: H.G. Wells worked for the British government. He was a PR man for the British government for the secret service propagandist. He coined the term ”the war to end all wars.

H.G Wells har också skrivit The New World Order (Den nya världsordningen) som ursprungligen publicerades i januari 1940. Wells uttryckte tanken att en ”ny världsordning” bör bildas för att förena världens nationer för att skapa fred och avsluta krig. The New World Order förespråkar också ett rättssystem som skulle skydda mänsklighetens rättigheter.

 

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here