Något överraskande kom det ut kontroversiell information i SVTs Agenda om Turkiets sponsring av jihadister i Syrien och hur Turkiet påverkar flyktingströmmar för att utöva utpressning mot EU.

Vaken har under lång tid rapporterat om Turkiets stöd åt jihadister och planering av falskflaggattacker.
Urval av artiklar om Turkiets roll i den nuvarande krisen i regionen:

Den amerikanska journalisten Serena Shim sa att Turkiet hjälper IS – Dödades

Sibel Edmonds: Syrier tränades på USA-bas i Turkiet 2011 för att bilda IS

Nya uppgifter: Turkiet bakom syrisk gasattack

Massmedia berättade inte om hur Turkiets regering planerade en falskflaggattack i syfte att invadera Syrien