Socialminister Lena Hallengren (S) antyder att man inte vill återge svenskarna deras grundlagsskyddade fri- rättigheter utan menar att att Folkhälsomyndigheten måste titta på vilka repressionsåtgärder som ska finnas kvar även efter att den så kallade pandemin är över, i vad hon kallar för ”ett nytt normalläge”.

– Successivt har det kanske sjunkit in att vi inte bara kommer att gå tillbaka till det samhälle som vi hade innan på många sätt, säger Hallengren och hävdar vidare att coronaviruset kan komma att mutera ”och mycket väl hitta tillbaka”.

Det kan exempelvis handla om fortsatt testning, ytterligare massvaccinationer och andra åtgärder som införs under förevändning att begränsa smittspridningen.

Läs mer på nyadagbladet.se