Det sprids information om att Trump har påbörjat processen att nationalisera Federal Reserve som varit en privat bankartell sedan år 1913.