Många har på sistone visat intresse för partiet Hälsopartiet. I deras partiprogram säger de sig bland annat vilja göra Sverige till en GMO-fri zon och att privata bankerna upphöra med att låna ut pengar som inte existerar.
Vaken ställde några frågor till Hälsopartiets språkrör Nicklas Kristensson.

Fråga: Ni tar upp chemtrails (en typ av geoengineering) i ert partiprogram. Massmedia och riksdagspartierna anser att chemtrails bara är en så kallad konspirationsteori. Vilka exempel på bevis för att chemtrails verkligen är verklighet har ni att ge?

Svar: Vi tror att det bästa beviset är att själv titta upp mot himlen och jämföra med hur flygplansstrimmorna såg ut förr i tiden. Kondensstrimmor består till 99% av koldioxid och små iskristaller som antingen inte bildar någon strimma alls eller också försvinner inom några sekunder. Metallstoft däremot ger kraftiga strimmor som stannar kvar från horisont till horisont under flera timmar medan de sakta glesas ut och börjar dala ner över oss.

Ännu ett bevis är att man rätt så ofta ser avbrott i jetstrimmorna utan att planet tappar höjd. Därför kan det inte vara motorn som slagits av.

Fråga: Vaken har länge skrivit om riskerna med GMO. Varför tror ni att Sverige ännu inte är en GMO-fri zon som ni vill uppnå?

Svar: Det beror självfallet på den kompakta kontroll som GMO-utsädestillverkarna med Monsanto i spetsen utövar på EU:s ministerråd och övriga nyckelpersoner inom EU och åtminstone indirekt också på den svenska regeringen genom sin omfattande lobbyism och egen beställd, partisk forskning. EU ålade t.ex. en gång Frankrike att häva deras odlingsförbud av GMO-majs. Även Sverige odlar eller har odlat på några ställen GMO-potatis och GMO-majs. Om vi inte får lov att förbjuda detta så är det ett av många exempel på varför vi inte kan vara kvar i EU.
Syftet med GMO-grödor är att tåla mer bekämpningsmedel och/eller konstgödsel av den enkla anledningen att de skall besprutas och gödslas hårdare. Så är det bara. Detta innebär ännu mer bekämpningsmedelsläckage till våra vattendrag och ännu mer bekämpningsmedelsrester i våra kroppar och ännu fler insjuknanden pga dessa gifter. Det är så våra kroppar fungerar.

Fråga: Mycket av det ni tar upp i ert partiprogram kan man läsa om i alternativmedia, t. ex. på Vaken. Tror ni att ni kan nå ut utan hjälp av massmedia som jag antar inte gett er mycket uppmärksamhet?

Svar: Förhoppningsvis, med teknikens hjälp. För bara en knapp vecka sedan då partiprogrammet och hemsidan äntligen var klar efter 2 månaders intensivt och lärande grupparbete så släppte vi nyheten om vår existens till våra egna ca 4 000 e-mailkontakter som är huvudsakligen terapeuter och företagare inom hälsa- och miljöområdet. Och responsen har v