Hälsorisker kring fluor utreds

fluor i dricksvatten Fluor sänker IQ

Ämnet fluor, som finns i höga doser i allt från mineralvatten till tandkrämer, har tidigare kopplats till olika hälsorisker. Nu ska Läkemedelsverket utreda hur det ligger till med riskerna kring fluor.

Läkemedelsverket ska bland annat utreda om de fluorhalter som förekommer i svenskt dricksvatten kan ge upphov till skelettcancer hos barn.

Läs mer på nyadagbladet.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here