Ämnet fluor, som finns i höga doser i allt från mineralvatten till tandkrämer, har tidigare kopplats till olika hälsorisker. Nu ska Läkemedelsverket utreda hur det ligger till med riskerna kring fluor.

Läkemedelsverket ska bland annat utreda om de fluorhalter som förekommer i svenskt dricksvatten kan ge upphov till skelettcancer hos barn.

Läs mer på nyadagbladet.se