”Pandemichocken kommer säkerställa att en digital biopolitik får fäste globalt som med sitt kontroll- och övervakningssystem tar kontroll över våra kroppar i ett biopolitiskt disciplinärt samhälle som ständigt övervakar vårt hälsotillstånd … Inför pandemins chock kommer västvärlden tvingas ge upp sina liberala principer. Då står västvärlden inför ett biopolitiskt karantänsamhälle som permanent begränsar vår frihet”.

Hur kan det komma sig att makthavare världen runt allt oftare börjar låta som panikartade ekon av Josef Stalin och andra totalitära härskare, trots att covid 19 är mer eller mindre ofarligt eller åtminstone inte dödligt för 99 % av befolkningen i de flesta länder?

WHO:s verkställande Europachef, Robb Butler, sa i november förra året att Europas länder borde överväga att införa vaccinationstvång på sina medborgare. (1)

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, stämde in veckan därpå och sa att det är dags att överväga en obligatorisk vaccinering inom EU.(2)

Frankrikes president Macron, i sin tur, förklarade i januari 2022 att han vill ”jävlas” med ovaccinerade och att de ”inte är värda att ses som medborgare”. Macron sa även att ”vi sätter press på de ovaccinerade genom att så mycket som möjligt begränsa deras tillgång till aktiviteter i det sociala livet.” (3)

Panikåtgärderna började dock betydligt tidigare.

Nedstängningar följde i land efter land. Något som aldrig tidigare tillämpats vid en pandemi.

Australien var först med obligatorisk vaccinering och läger för dem som vägrade. (4)

Indonesien och Turkmenistan införde tvångsvaccinering för alla medborgare. (5)

I Polen infördes en hemkarantäns-app som mobilens platstjänst och ansiktsigenkänning använder. Appen skickar slumpmässiga förfrågningar till användaren om att ta selfies och om man inte svarar inom 20 minuter meddelades polisen. (6)

Tyskland planerar att införa obligatorisk vaccinering och Italiens regering har infört obligatorisk vaccinering mot covid-19 för alla över 50 år. (7)

Som om inte detta är illa nog så censureras och tystas de som vill ha en debatt i frågan. ”Avvikande” åsikter om vaccinet eller pandemin straffas med publika uthängningar eller avstängningar. Erfarna och ansedda forskare stängs av från twitter, facebook, youtube och andra kanaler och baktalas för att de inte stämmer in i den officiella konsensuskören.

De som kan sin  historia känner igen tongångarna.

I Sovjetunionens diktatur tilläts inga oliktänkande eller avvikelser från dumans dogmer.  Dissidenter kartlades, häktades, skickades till läger eller ännu värre. Samma sak var det i Tyskland under nazi-tiden. Opponenter kartlades, häktades och skickades till läger eller värre.

1937 införde NSDAP:s huvudkontor för Volksgesundheit, (Folkhälsa) i nazi-Tyskland Gesundheitspass, (Hälsopass). Ett särskilt intyg som var obligatoriskt för alla ”produktiva individer” och skulle specificera medicinska diagnoser och terapeutiska åtgärder.  Det var obligatoriskt att ta med hälsopasset till jobbet.(8) Legitimerade läkare och andra medicinskt utbildade akademiker hjälpte till att implementera en politik som syftade till att ”rena” det tyska samhället från människor som betraktades som biologiska hot mot nationens hälsa.(9)

2018 tog EU-kommissionen ett beslut om en ”färdplan för stärkt skydd mot vaccinförebyggbara sjukdomar”. Planen inleddes med åtgärder 2018 och avslutas med ett skarpt lagförslag om vaccinpass år 2022.(10) Mellan 2019-2021 planerade kommissionen en förstudie där möjligheten att införa ett ”gemensamt vaccinpass” för EU skulle mätas. I studien så ingick opinions­undersökningar för att se huruvida medborgarna i EU okritiskt kunde tänkas godta att EU blandade sig i vilka typer av vaccinationer de har tagit eller ej.

I de fall ett folkligt motstånd skulle uppstå i någon av EU-länderna skulle kommissionen lägga fram ”riktlinjer” i syfte att hjälpa regeringarna i medlemsstaterna att producera informationsstrategier i syfte att ”bekämpa vaccinskepsis” i det landet. Enligt kommissionens planer skulle propagandan dessutom vara ”skräddarsydd för varje medlemsstats behov”.(11)

2021 började regeringar i vissa länder, däribland Sverige, införa vaccinpass. Något som i praktiken innebar medicinsk apartheid. Läkaren Nils Littorin kallar vaccinpass för ”omänskliga och ovetenskapliga” och hänvisar bland annat till att smittspridningen och dödligheten inte bromsats i Danmark och Norge trots att de infört vaccinpass redan i våras.

Istället är smittspridningen i de länderna högre än i Sverige. Ingenstans i Europa har vaccinpass eller hårda restriktioner stoppat virusets härjningar, konstaterar Littorin:

”Snart två år in i pandemin är Sveriges relativt låga dödstal en obekväm sanning för beslutsfattare världen över. De låste in sin befolkning utan nytta, och med dårens envishet fortsätter de på den inslagna vägen. Gator runt om i Europa fylls av demonstranter som fått nog och kräver frihet från vaccintvång och restriktioner”.(12)

I december 2021 förklarade socialministern att regeringe