”Pandemichocken kommer säkerställa att en digital biopolitik får fäste globalt som med sitt kontroll- och övervakningssystem tar kontroll över våra kroppar i ett biopolitiskt disciplinärt samhälle som ständigt övervakar vårt hälsotillstånd … Inför pandemins chock kommer västvärlden tvingas ge upp sina liberala principer. Då står västvärlden inför ett biopolitiskt karantänsamhälle som permanent begränsar vår frihet”.

Hur kan det komma sig att makthavare världen runt allt oftare börjar låta som panikartade ekon av Josef Stalin och andra totalitära härskare, trots att covid 19 är mer eller mindre ofarligt eller åtminstone inte dödligt för 99 % av befolkningen i de flesta länder?

WHO:s verkställande Europachef, Robb Butler, sa i november förra året att Europas länder borde överväga att införa vaccinationstvång på sina medborgare. (1)

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, stämde in veckan därpå och sa att det är dags att överväga en obligatorisk vaccinering inom EU.(2)

Frankrikes president Macron, i sin tur, förklarade i januari 2022 att han vill ”jävlas” med ovaccinerade och att de ”inte är värda att ses som medborgare”. Macron sa även att ”vi sätter press på de ovaccinerade genom att så mycket som möjligt begränsa deras tillgång till aktiviteter i det sociala livet.” (3)

Panikåtgärderna började dock betydligt tidigare.

Nedstängningar följde i land efter land. Något som aldrig tidigare tillämpats vid en pandemi.

Australien var först med obligatorisk vaccinering och läger för dem som vägrade. (4)

Indonesien och Turkmenistan införde tvångsvaccinering för alla medborgare. (5)

I Polen infördes en hemkarantäns-app som mobilens platstjänst och ansiktsigenkänning använder. Appen skickar slumpmässiga förfrågningar till användaren om att ta selfies och om man inte svarar inom 20 minuter meddelades polisen. (6)

Tyskland planerar att införa obligatorisk vaccinering och Italiens regering har infört obligatorisk vaccinering mot covid-19 för alla över 50 år. (7)

Som om inte detta är illa nog så censureras och tystas de som vill ha en debatt i frågan. ”Avvikande” åsikter om vaccinet eller pandemin straffas med publika uthängningar eller avstängningar. Erfarna och ansedda forskare stängs av från twitter, facebook, youtube och andra kanaler och baktalas för att de inte stämmer in i den officiella konsensuskören.

De som kan sin  historia känner igen tongångarna.

I Sovjetunionens diktatur tilläts inga oliktänkande eller avvikelser från dumans dogmer.  Dissidenter kartlades, häktades, skickades till läger eller ännu värre. Samma sak var det i Tyskland under nazi-tiden. Opponenter kartlades, häktades och skickades till läger eller värre.

1937 införde NSDAP:s huvudkontor för Volksgesundheit, (Folkhälsa) i nazi-Tyskland Gesundheitspass, (Hälsopass). Ett särskilt intyg som var obligatoriskt för alla ”produktiva individer” och skulle specificera medicinska diagnoser och terapeutiska åtgärder.  Det var obligatoriskt att ta med hälsopasset till jobbet.(8) Legitimerade läkare och andra medicinskt utbildade akademiker hjälpte till att implementera en politik som syftade till att ”rena” det tyska samhället från människor som betraktades som biologiska hot mot nationens hälsa.(9)

2018 tog EU-kommissionen ett beslut om en ”färdplan för stärkt skydd mot vaccinförebyggbara sjukdomar”. Planen inleddes med åtgärder 2018 och avslutas med ett skarpt lagförslag om vaccinpass år 2022.(10) Mellan 2019-2021 planerade kommissionen en förstudie där möjligheten att införa ett ”gemensamt vaccinpass” för EU skulle mätas. I studien så ingick opinions­undersökningar för att se huruvida medborgarna i EU okritiskt kunde tänkas godta att EU blandade sig i vilka typer av vaccinationer de har tagit eller ej.

I de fall ett folkligt motstånd skulle uppstå i någon av EU-länderna skulle kommissionen lägga fram ”riktlinjer” i syfte att hjälpa regeringarna i medlemsstaterna att producera informationsstrategier i syfte att ”bekämpa vaccinskepsis” i det landet. Enligt kommissionens planer skulle propagandan dessutom vara ”skräddarsydd för varje medlemsstats behov”.(11)

2021 började regeringar i vissa länder, däribland Sverige, införa vaccinpass. Något som i praktiken innebar medicinsk apartheid. Läkaren Nils Littorin kallar vaccinpass för ”omänskliga och ovetenskapliga” och hänvisar bland annat till att smittspridningen och dödligheten inte bromsats i Danmark och Norge trots att de infört vaccinpass redan i våras.

Istället är smittspridningen i de länderna högre än i Sverige. Ingenstans i Europa har vaccinpass eller hårda restriktioner stoppat virusets härjningar, konstaterar Littorin:

”Snart två år in i pandemin är Sveriges relativt låga dödstal en obekväm sanning för beslutsfattare världen över. De låste in sin befolkning utan nytta, och med dårens envishet fortsätter de på den inslagna vägen. Gator runt om i Europa fylls av demonstranter som fått nog och kräver frihet från vaccintvång och restriktioner”.(12)

I december 2021 förklarade socialministern att regeringen planerar en informationsvecka för covid-19- vaccinet från och med mars 2022 samt att man skjuter till 200 miljoner för att underlätta arbetet. Socialministern sa bland annat:

”Det gäller att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är, hur kan vi nå fram till dem”.(13)

I maj 2021 ställde Kanadas premiärminister Justin Trudeau följande relevanta  frågor:

”Vad gör vi med någon som är allergisk? Vad gör vi med någon som är immunförsvagad, eller någon som av religiösa skäl eller djupa övertygelser bestämmer sig för att nej, de kommer inte att ta ett vaccin?” (14)

Trudeau motsatte sig även tanken på vaccinpass med hänvisning till att de skulle vara splittrande för landet.(15) Sedan dess har Trudeau svängt och lydigt ställt in sig i fållan. Under nedstängningarna ombads medborgare i landet att spana på grannar och misstänkta karantänbrytare(16) och numera jämställs ovaccinerade med rasister och kvinnohatare. (17)

Kanadas hälsominister, Jean-Yves Duclos, uppmanade provinserna i landet att överväga obligatoriska vaccinationer.(18) Canadian Civil Liberties Association, en ideell organisation som försvarar medborgerliga friheter och konstitutionella rättigheter, gick ut och sa att Trudeaus första position var rätt och att  hälsoministern har fel. ”Vi har redan sett det skadliga stigma som har hängt med människor som har testat positivt för covid”.(19)

I kölvattnet av pandemin är vi på väg mot ett biopolitiskt övervakningssamhälle, säger den sydkoreanske filosofen Byung-Chu. Det gäller inte bara hur vi kommunicerar utan även våra kroppar. Vår hälsa kommer bli föremål för konstant digital övervakning, varnar han. Enligt författaren Naomi Klein ger krisen ett tillfälle att införa ett nytt regelsystem, förklarar Chu:

”Pandemichocken kommer att säkerställa att en digital biopolitik får fäste globalt som med sitt kontroll- och övervakningssystem tar kontroll över våra kroppar i ett biopolitiskt disciplinärt samhälle som också ständigt övervakar vårt hälsotillstånd. Inför pandemins chock kommer västvärlden att tvingas ge upp sina liberala principer. Då står västvärlden inför ett biopolitiskt karantänsamhälle som permanent begränsar vår frihet”. (20)

Till de stora vinnarna hör Kina, tror Byung-Hu. De kommer att sälja sin autokratiska övervakningsstat som en framgång och Covid-19 kommer se till att mer av makten flyttas till Asien. Ur den synvinkeln markerar viruset slutet på en era, förklarar Byung-Hu.

Den som tycker att det här låter lite för mycket science fiction bör begrunda följande:

I Kina är man på väg att bygga ett ”socialt kreditsystem” som ska poängsätta hur pålitlig varje medborgare är.(21) Alla kommer infogas i en nationell databas som samlar information från flera olika håll och värdesätter hur pålitliga man är. Det handlar inte bara om vårdslöshet i trafik och rökning på fel plats utan även om folk som sprider ”fejknyheter” på sociala medier.

Tidskriften Wired listade faktorer som kan komma att spela in. Betalar medborgaren sina räkningar i tid? Fullföljer de sina åtaganden? Vad köper personen? Hur tillbringar de sin tid online? Vilka personer är de vän med på sociala medier? Hur uppför sig vännerna? Om de uttrycker sig regimkritiskt kan det innebära att deras vänner får ett lägre betyg. De som ”bryter mot förtroendet” ska bland annat bannlysas från administratörsjobb i statsägda bolag och stora banker samt förhindras i sin rörlighet. Exempelvis stoppas från att resa med flyg.

Som om detta vansinne inte är illa nog kan ”dåliga medborgare” även hängas ut offentligt. Ett regeringsdokument från 2016 uppmanar företag att konsultera ”svartlistan” innan de anställer någon.(22) För att detta ska fungera används ett system där samtliga medborgare i landet ska skannas via ansiktsigenkänning. Myndigheter i stora kontrollrum sitter och spanar på storbildsskärmar som visar realtidsbilder från övervakningskameror. Med hjälp av artificiell intelligens kontrolleras varje individ var och för sig, inringade av rektanglar i olika färger.(23)

I Serbien installerade man 2020 övervakningskameror med ansiktsigenkänning på Belgrads gator.(24) Projektet genomfördes tillsammans med kinesiska Huawei och omgärdades av hemlighetsmakeri. ”Bakom kulisserna har regeringen slutit en överenskommelse med Huawei, som har bekräftat att man påbörjat installationen av kamerorna i Belgrad, men det finns ingen information om var de installerats”,(25) berättade Pavle Dimitrijevic på Crta, en organisation i Belgrad som verkar för demokrati och ansvarsutkrävande av makthavare.

Hur länge dröjer det innan vi ser ett liknande system i hela Europa?

I juni 2020 så sjösatte World Economic Forum, The Great Reset, (Den stora omstarten). Officiellt handlar det om att bygga en rättvisare och miljömässigt hållbar värld med god ekonomisk utveckling där kärnan är industri och teknologi. Många har dock varnat för att det kommer ske till priset av en total övervakning av världens medborgare. Till skillnad mot vad PK-media försöker få det till kritiseras ”The great reset” från både höger och vänster.

Vänsterdebattören Naomi Klein skriver exempelvis i The Intercept att man inte behöver lyssna till konspirationsteoretiker för att hitta inslag i förslagen som är oroväckande: ”Alla möjliga farliga idéer ryms”, (26) varnar Klein.

Men liksom WEF:s tidigare stora teman är Great Reset  inte ett seriöst försök att lösa de kriser den beskriver, säger hon. Istället är det ett försök att ge intrycket att de gigantiska vinnarna i detta system är på väg att lägga girigheten åt sidan och på allvar försöka lösa världens kriser:

”Varför? Av samma anledning hör jag hela tiden Facebook-annonser på NPR-podcaster som berättar för mig hur mycket Facebook vill bli reglerat. För om våra företagsherrar kan skapa detta intryck, är det mindre troligt att regeringar kommer att lyssna till den stigande kören av röster som uppmanar dem att göra vad som krävs för att faktiskt bekämpa spiralformad fattigdom, arbetslöshet, klimatsammanbrott och informationsdegeneration”.(27)

Klein varnar för risken för att massövervakning och verktyg för att spåra människor är något som kommer att normaliseras och att enskilda individer i maktposition riserar få alldeles för mycket makt inom vissa områden.  I World Economic Forums skrift Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance, skriver man:

”Den senaste tidens tekniska framsteg har inlett en ny era av “kropparnas internet” (IoB), med ett aldrig tidigare skådat antal anslutna enheter och sensorer som fästs på eller till och med implanteras och intas i människokroppen. Detta har gjort människokroppen till en teknologiplattform”. (28)

I skriften Digital healthcare can be a catalyst for greater health equityskriver de att:

”Pandemin och de efterföljande påtvingade nedstängningarna hjälpte till att katalysera övergången till ett digitalt ekosystem”.(29)

Ständiga nedstängningar och vaccinpass i kombination med en allt större censur av obekväma åsikter borde vara oroväckande tecken för varje frihetsälskande individ. Allt fler kritiska röster hörs också bland både forskare och ”vanligt folk” världen runt.

Politiskt korrekta papegojor brukar däremot upprört invända mot jämförelser med totalitära stater som Sovjet, nazi-Tyskland och dagens införande av tvångsåtgärder och vaccinpass.

Betänk då följande:

Sedan mitten av november 2021 befinner sig alla ovaccinerade österrikare i lockdown. De får inte lämna hemmet annat än för att jobba, handla mat, gå till läkare och apotek. Bryter de mot detta får de böta 3000 kronor. Ovaccinerade måste sitta i lockdown tills de tar vaccinet. De får inte gå in i affärer, restauranger och besöka kroppsnära tjänster som frisörer etectera.

Butiksägare måste scanna QR-koden i covidpasset på alla kunder innan de kommer in i butiken. Många butiker har en vakt stående vid ingången så att inga ovaccinerade slinker in. Polisen gör kontroller och hittar de en ovaccinerad person får ägaren till butiken/restaurangen 36000 kronor i böter och riskerar 4 månaders fängelse.

Både vaccinerade och ovaccinerade måste bära mask inomhus. Oavsett vart de befinner dig förutom i sitt eget hem. Polisen kontrollerar och det är 900 kronor i böter vid överträdelse. Alla måste dessutom bära mask utomhus när 2 meters avstånd inte kan hållas. Polisen kontrollerar och det är 900 kronor i böter vid överträdelse.

Både vaccinerade och ovaccinerade måste göra ett PCR-test varje dag för att kunna jobba. Arbetsgivare kontrollerar inför varje arbetspass. Har man varit utomlands och  i kontakt med en smittad eller är smittad måste man sitta 10 dagar i karantän. Du får inte lämna huset under några omständigheter, inte ens gå ut med soporna.

Polisen kan komma och kontrollera att du är hemma när som helst under dygnets timmar. Bryter du mot karantänreglerna är det 1450 euro i böter. Endast vaccinerade eller tillfrisknade får tillåtelse att komma in i Österrike. Är du ovaccinerad nekas du inträde och måste vända om. Militären kontrollerar på flygplatsen och polisen kontrollerar vid gränserna.

Alla ovaccinerade har utegångsförbud mellan kl 22:00 till 06:00.

Från början var vaccinpassen giltiga i tolv månader men nu har regeringen sänkt giltighetstiden på vaccinpassen till 9 månader. Från och med 1 februari gäller de bara 180 dagar. Det pratas om att de kommer sänka till 4 månader. Det innebär att man måste ta en ny spruta var fjärde månad, annars blir du klassad som ovaccinerad och alla dina rättigheter försvinner. I dagsläget måste alla ta tre doser för att få ett pass.

Endast vaccinerade får göra besök på sjukhus och ålderdomshem. Utöver vaccinintyget måste de även ha ett PCR-test. Är du ovaccinerad och behöver söka hjälp på sjukhus, måste du först ta ett PCR-test. Undantaget är om du kommer med ambulans, då får du vård trots avsaknad av vaccin och PCR-test, men test tas så snart du kommit in på sjukhuset. Är du inte fullt så dålig att du måste komma med ambulans, utan kan gå in själv med till exempel magont så måste du först invänta testresultatet och komma tillbaka nästa dag.

Från den 1 februari 2022 så införs vaccintvång i Österrike. Alla partier förutom Frihetspartiet (FPÖ), är för tvång. Det blir 6000 kronor i böter var tredje månad fram tills att du vaccinerar dig, och du riskerar också 1 års fängelse. (30)

Om det känns långsökt att detta skulle införas överallt fundera då på vad som händer om det kommer ett  virus som är snäppet värre än 2019 års? Trots att det inte utgjorde någon större fara för 99 % av jordens befolkning infördes snabbt drakoniska åtgärder världen över.

George Orwells dystopiska roman ”1984” handlar om ett framtida kontrollsamhälle där alla människor är konstant övervakade och styrda av en maktgalen elit besatt av kontroll. När man betraktar de ofta vanvettiga åtgärder som i spåren av coronan pågår i stora delar av världen framstår Orwells bok allt mer som en av historiens mer pricksäkra framtidsvisioner.

Ett bärande tema i boken är att ett av de viktigaste sätt på vilken regeringar kan behålla kontroll över medborgarna är genom dubbeltänk. Det innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda två som sanna.

I boken blir befolkningen utbildad i dubbeltänkande så att de lär sig acceptera motsägelser och förstå deras praktiska nytta. I det totalitära samhället döljs inte tecknen på en totalitär stat, i själva verket blir totalitarismen utlärd och folket accepterar och förnekar den på samma gång.

Det här återspeglas via statens tre motton:

”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka”. (31)

Ett annat viktigt tema i boken är statens kontroll över folkets tankar. För att uppnå tankekontroll försöker makthavarna ändra språket så att tankarna blir praktiska istället för resonerande. Den stora faran för makthavarna i boken är att människor tänker för mycket eftersom det försvårar dubbeltänket och hotar övervakningsstatens överlevnad.

Därför reducerar makthavarna i boken språket till sin enklaste form och gör det till ett helt pragmatiskt språk. Det blir inte längre intressant att kommunicera med nyanser av ord som leder till bedömningar och tolkningar. Ungefär som när makthavare av idag kallar allvarliga samhällsproblem för ”utmaningar”, eller när hedersrelaterat våld mot flickor och kvinnor förvandlas till ett allmänt ”strukturellt förtryck där kvinnor är underordnade män”.

I ”1984” övervakar Storebror staten allt. Makten ser och kontrollerar alla medborgare överallt, inklusive i deras egna hem.

Men allt som sker idag är ju självklart för vårt eget bästa. Nåde den som understår sig att ens tänka tanken att det skulle kunna handla om någonting annat. Som att den verkliga makteliten kanske ser ”ett fönster av möjligheter”(32) att införa en agenda som folk inte skulle gå med på i vanliga fall. Alla sådana misstankar är enligt åsiktspolisens ”logik” bara konspirationsteorier av extremister eller förvirrade foliehattar som inte kan tänka rationellt.

Detta trots att rädsla bevisligen kan få även annars rationella personer att helt tappa vettet. Något reaktionerna på coronan bland media, politiker och forskare med skrämmande tydlighet  visat vid mer än ett tillfälle. Irrationella och oproportionerliga beslut blev i panikens kölvatten betraktade som fullt normala. Som när resten av världen, till skillnad mot Sverige, frångick det vanliga sättet att hantera en pandemi och fick för sig att man kunde utelåsa viruset.

Tyvärr drogs även Sverige till slut in i masspsykosen och lät rädslan styra.

Det är också därför som en majoritet väljer att stödja förslagen om vaccinpass.

Eller som man kan höra vissa personer säga:

”Vaccinpass gör inte mig något”!

Omedvetet har de lärt sig älska sitt eget slaveri.

Michael Delavante, Handlar pandemipaniken om hälsa eller om kontroll?

 

Källor:

(1) WHO-chef: Europa måste överväga tvångsvaccinering, msn.com,  2021-11-25. Se även: Mandatory Covid vaccine: WHO urges countries to have ‘healthy debate’ about compulsory jabs, By Ruchira Sharma, inews.co.uk,November 24, 2021

(2) ”Dags att överväga krav på vaccinering inom EU”, msn.com, 2021-12-01. Se även:Von der Leyen: EU bör diskutera obligatorisk vaccinering, Susanne Palme,  svt.se, 1 december 2021

(3) Macron declares his Covid strategy is to ‘piss off’ the unvaccinated, John Henley, theguardian.com, 4 Jan 2022. Se även: Macron says he ‘really wants to piss off’ the unvaccinated, Henry Goodwin, .thelondoneconomic.com, 2022-01-05

(4) Inside Australia’s Covid internment camp, by UnHerd News, Thursday, 2, December, 2021

(5)  Här är länderna där anställda måste ta vaccin, arbetet.se, Linda Flood, arbetet.se, 20 augusti, 2021

(6) Jorden runt ställs mänskliga rättigheter och den politiska processen på undantag i kampen mot viruset. Här sammanställer Blankspot hur. Av Brit Stakston, blankspot.se, 10 april, 2020

(7) Italien inför vaccinationskrav för alla över 50 år, Mari Nilsson Boije sverigesradio.se.se, 5 januari, 2021

(8) Christian Zentner, Friedemann Bedurftig, The Encyclopedia Of The Third Reich, Hachette Books, 1997, (sidan 389)

(9) Cohen E. The Nazification of German physicians, 1918-1937. Ann R Coll Physicians Surg Can. 1998 Oct;31(7):336-40. PMID: 12382662.

(10) ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASE 1ROADMAP ON VACCINATION Last update: Q3 2019. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

(11) ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASE 1ROADMAP ON VACCINATION Last update: Q3 2019. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

(12) Vaccinpass är omänskliga och ovetenskapliga, Nils Littorin, gp.se, 4 januari, 2021

(13) SVT Aktuellt, 23 december, 2021.

(14) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(15) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(16) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(17) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(18) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(19) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(19) GOLDSTEIN: Even Trudeau knows targeting unvaccinated un-Canadian, Lorrie Goldstein , torontosun.com, Jan 08, 2022.

(20) Byung-Chul Han: COVID-19 has reduced us to a ‘society of survival’By Carmen Sigüenza and Esther Rebollo, .euractiv.com, May 24, 2020.

(21) Kina har börjat rangordna medborgare med system baserat på sociala poäng – för mycket videospel och delning av fejknyheter leder till poängavdrag, svenska.yle.fi, 08.04.2018.

(22) Kina har börjat rangordna medborgare med system baserat på sociala poäng – för mycket videospel och delning av fejknyheter leder till poängavdrag, svenska.yle.fi, 08.04.2018.

(23) Kina är på väg mot det perfekta övervakningssamhället, www.nyteknik.se, 2018-01-01,

(24) Serbisk satsning på övervakning oroar, sverigesradio.se, 30 september, 2021.

(25) Serbisk satsning på övervakning oroar, sverigesradio.se, 30 september, 2021.

(26) The Great Reset Conspiracy Smoothie, Naomi Klein, theintercept.com, December 8, 2020,

(27) The Great Reset Conspiracy Smoothie, Naomi Klein, theintercept.com, December 8, 2020,

(28) Digital healthcare can be a catalyst for greater health equity, Shobana Kamineni, weforum.org, 20 Jan 2022

(29) Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance, World Economic Forum, July,2020, (sidan 7) https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf

(30) Mardrömmen i Österrike – Vittne berättar om vidriga omständigheter, newsvoice.se, 20 januari 2022.

(31) George Orwell, “1984”, Harper Collions, 2013, (sidan 16)

(32) The Great Reset, https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här