Den tidigare utrikesministern och IAEA-generaldirektören Hans Blix uppmanar riksdagens utrikesutskott att bordlägga propositionen om DCA-avtalet mellan Sverige och USA.

Han menar att det råder många oklarheter kring vad avtalet innebär, kallar det för ett ”storskaligt och oöverskådligt avstående av svensk suveränitet” och frågar sig om amerikanska bombflyg kommer att placeras på svensk mark utan uttryckligt svenskt godkännande.

Det framförhandlade och föreslagna avtalet innehåller långtgående och tioåriga förpliktelser berörande rikets suveränitet och säkerhet och har inte varit föremål för någon allmän diskussion utan föregåtts av en märklig tystnad”, skriver han bland annat.

Blix menar vidare att avtalet som bland annat ger USA långtgående militära befogenheter i Sverige och tillgång till svenska militärbaser, svenskt vatten, luftrum och territorium inte bör ”underställas Riksdagens godkännande förrän tillfälle givits för en grundlig offentlig diskussion”.

Läs mer på nyadagbladet.se, Hans Blix: ”Kommer amerikanska bombflyg placeras i Sverige utan svenskt godkännande?”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här