Dagen efter den holländska haverikommissionens rapport1 2 angående det malaysiska passagerarplanet (MH17), som sköts ner över Östra Ukraina den 17 juli 2014, fylldes tidningarna i väst och i Sverige med rubriker som gick ut på att planet hade skjutits ner av en”rysk Buk-missil”.3 I bästa fall hette det att raketen var ”rysktillverkad”.4

Att missilen i själva verket var sovjettillverkad och inte längre används i den ryska armén bekymrade inte särskilt många. Det var tydligen viktigare att lämna utrymme för felaktiga spekulationer och insinuationer i massmedierna i syfte att koppla ihop Ryssland med nedskjutningen av det malaysiska Boeing-planet.

Efter 14 månaders utredning av katastrofen drog den holländska haverikommissionen två felaktiga slutsatser: a.) man kom fram till fel typ av missil / stridsspets och b.) pekade ut helt fel avfyrningsområde. Vidare påstod haverikommissionens ledare, Tjibbe Joustra, att detta område (d.v.s. det felaktigt utpekade!), kontrollerades enbart av de ”proryska rebellerna”.

Vi tar och granskar kommissionens slutsatser och Joustras påstående lite närmare för att se om de verkligen håller måttet.

Typ av missil och stridsspets

Den ryska vapentillverkaren ”Almaz-Antey” och de holländska utredarna verkar vara överens på en punkt: MH17 sköts ner av en Buk-missil. Det finns flera olika typer av Buk-missiler, men endast två har relevans i vårt fall:

Typ A. Missil 9M38 med stridsspets 9N314 (utan fjärilsliknande metallfragment)
Typ B. Missil 9M38M1 med stridsspets 9N314M1 (med fjärilsliknande metallfragment)

Vid en presskonferens den 2 juni 2015 presenterade ”Almaz-Antey” en bild över de olika missil- och stridsspetstyperna.5 De två som är aktuella i vårt fall finns i de två första kolumnerna i nedanstående bild.

Buk-typerHaverikommissionen påstår i sin rapport att stridsspetsen i fråga skulle ha varit av typen 9N314M1 (alltså ”typ B”). Hur man har kommit fram till den slutsatsen är oklart. Det är nämligen så att9N314M1 är fylld med bland annat 13x13x8,2 mm stora fjärilsliknande metallfragment, som lämnar väldigt specifika avtryck i plåten när de träffar ett flygplan. Några sådana fjärilsliknandeavtryck i MH17:s skrov har haverikommissionen inte presenterat i sin rapport.

Almaz-Antey” har å sin sida genomfört två experiment där man har låtit Buk-missiler explodera framför uppställda föremål.6 I det andra testet, som genomfördes den 7 oktober 2015, användes ett utrangerat flygplan av typen IL-86. Planets främre del hade kapats av och ställts upp på ett fält. En Buk-missil ställdes upp framför planet varpå man lät den detonera. Stridsspetsen som användes i experimentet var av typen 9N314M1 (d.v.s. exakt samma typ som haverikommissionen påstod hade använts vid nedskjutningen av MH17).

Resultatet av testet blev vad man kunde förvänta sig: flera av ingångshålen i planet hade en tydlig fjärilsliknande form. Och det är just sådana hål som saknas på det nedskjutna malaysiska passagerarplanet.

Fjärilsavtryck_IL86Den 13 oktober 2015 höll ”Almaz-Antey” sin andra presskonferens angående nedskjutningen av MH17.