Att använda sig av hävstångseffekten har inom olika finansiella produkter blivit mer och mer frekvent förekommande och en hävstång på aktier fungerar på så sätt att man med ett litet kapital kan satsa en mindre del där den större delen av investeringen är en lånad del. På så sätt ökar man sin position eller spridning med x gånger hur stor hävstången är på vald produkt. Några instrument som används är terminer, optioner CFD:er, warranter eller minifutures. Dessa kan användas när man till exempel handlar med  bland annat aktier, fonder, index eller valutor och kryptovalutor.

I aktiehandeln

När du handlar med aktier kan man göra det den traditionella vägen men i och med att marknaden kan vara oförutsägbar och att den förändras dagligen så har nya typer av underliggande tillgångar tillkommit. Därav så har daytrading blivit ett allt vanligare fenomen och daytraders använder sig flitigt av olika instrument. 

När det gäller aktier så hjälper hävstångseffekten till att öka exponeringen mot en specifik marknad eller produkt. Om man är strategiskt riskbenägen har man en större möjlighet att öka avkastningen men detta innebär att förlusterna också kan bli större. Med andra ord så krävs det ett mycket analytiskt risktänk med goda säkerhetsmarginaler för att bli en framgångsrik trader.

Finansiella instrument

När man ska handla med aktier och använda sig av hävstångseffekten, vilket/vilka instrument bör man använda sig av?

Ja det kan finnas för- och nackdelar med alla olika instrument men här måste man vara strategisk och fundera på vilken typ av risktagande man är intresserad av samt hur flexibel man kan vara.

CFD:er har ökat i popularitet just för att det passar proffstraders såväl som nyfikna nybörjare. Dessa är flexibla på så sätt att det finns inget förfallodatum och löptiden på kontraktet kan utformas på flera olika sätt. Man kan handla aktier med hävstång genom CFD:er om man vill utöka  sitt risktagandet eller om man vill investera i en specifik produkt eller råvara som det kan finnas en god utveckling i.

Warranter är ett annat instrument många handlar aktier med. Det är också ett hävstångsinstrument men inte lika flexibelt som CFD:erna. De har en begränsad löptid och vid en förlust så kan man inte förlora mer än vad man satsat till skillnad från CFD där man kan förlora mer än det investerade kapitalet. 

Dessa instrument är exempel på hur man handlar med underliggande tillgångar och innebär att det är ett derivatinstrument där man gör en vinst på differenser av spekulationer hur olika produkters värde ökar eller faller. Läs mer om olika instrument och underliggande tillgångar på www.daytrading.se.