Hawaiiön Kauai begränsar tester av GMO-odling och pesticider – blir stämda

GMO-studier folkkampanjer

De agrokemiska företagen DuPont, Syngenta and Agrigentics Inc. (en del av Dow AgroSciences) stämmer myndigheterna på den hawaiianska ön Kauai för att de i november införde restriktioner mot GMO-odling och besprutning med pesticider. Företagen menar att de nya restriktionerna strider mot grundlagen.

Företagen har länge kunnat använda mark på ön Kauai som test- och forskningsanläggningar för att plantera genmodifierade grödor och spraya hemliga kemikalier på fälten. De hävdar att verksamheten redan regleras av statliga myndigheter.

De nya reglerna kräver att företagen lämnar information om vilka bekämpningsmedel som används, att man rapporterar vilka genmodifierade grödor som planteras och att man upprättar buffertzoner mellan besprutade fält och skolor, sjukhus och bostäder.
Detta låter som rimliga krav, men de tre stora företagen väljer att starta en juridisk process för att få fortsätta sin verksamhet i hemlighet.

Läs mer på 2op.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here