HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat

bank Manifestation Belgien Karen Hudes bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen

I veckan kom Högsta domstolens beslut, 2013-08-30, Ö 2151-13, att inte pröva bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte har fört mot SEB. Målet förlorades mot SEB i Norrköpings tingsrätt, som tog sig friheten att ändra Sveriges grundlag, genom att stryka den för bankväsendet viktigaste regeln i 9:14 regeringsformen, som kräver en lag för privatbankernas emittering av digitala pengar.

När en bank lånar ut pengar, tar den mestadels inte från befintliga pengar, utan tillverkar nya, egna genom en digital manöver i bankens dator, utan att banken har arbetat för dessa pengar. Vips är digitala pengar födda, vilka är mer än 95% av dagens penningmängd, resten är kontanter. Eftersom det inte finns en sådan lag som ger bankerna rätt att ge ut digitala pengar, har SEB lånat ut olagliga pengar, vilket i sin tur medför, att de inte har rätt att kräva tillbaka sitt digitala falskmynteri.

Den hårresande domen från Norrköpings tingsrätt överklagades till Göta Hovrätt, som struntade i fallet genom att vägra prövningstillstånd. Domarna i Norrköpings tingsrätt med lagmannen Hans Erik Romeling i spetsen anmäldes för grovt tjänstefel till JK, som tyckte att domstolen inte hade gjort fel. Dags att lägga ner jäviga JK!

Sista hoppet stod till Högsta domstolen. Eftersom många av de 16 justitieråd gärna extraknäcker som skiljedomare för att tjäna ännu mera pengar, hinner de sällan med sitt ordinarie jobb på HD. Risken är därför stor att de inte heller beviljar prövningstillstånd. Då startade Kristoffer Hell ett upprop med vädjan till Högsta domstolen att pröva detta för Sverige extremt viktiga tvistemål. Om HD skulle förbjuda privatbankerna att producera olagliga pengar, skulle vi inte ha arbetslöshet, inflation och höga skatter. Inom loppet av några få veckor hade över 1 000 människor skrivit på. Varje gång fick varje domare och många politiker och journalister ett e-mejl, att någon skrivit på som önskar prövning av målet. Detta är unikt för Sverige. Ändå struntar HD i gräsrötterna.

Läs mer på whitetv.se, HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here