Filosofie doktor Lucija Tomljenovic har med hjälp av hittills undangömda dokument avslöjat att vaccinationsprogrammen är en total bluff. Påståendet att vacciner skulle ge skydd mot sjukdom är inget annat än bedrägeri. Myndigheterna har avsiktligt mörklagt relevant information om vaccinernas risker och ineffektivitet för att fortlöpande tillfredsställa vaccinindustrin och upprätthålla en hög vaccinationstäckning.

Att avsiktligt undanhålla information från föräldrar enbart för att de ska följa det nationella vaccinationsprogrammet strider mot bland annat Helsingforsdeklarationen, och kan anses vara en etisk kränkning eller försummelse. Officiella dokument från det brittiska hälsodepartementet och Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) avslöjar att de brittiska hälsomyndigheterna har ägnat sig åt just ett sådant oetiskt förfarande de senaste 30 åren.

Läs mer på vaccin.me