Henrik Sandberg: Söndagen 24 oktober, hade jag äran att få sitta med i en öppen paneldebatt i Lunds kulturhus där jag fick chansen att beskriva min kritik om frimureriet och dess sammansvärjningar. Debatten leddes av Biskopen Christina Odenberg och medverkande, förutom mig själv, var författaren Fredrik Ullgren och frimuraren Hans Blom. Det blev ett ganska intressant samtal där vi delade våra åtskilda tankar.

Jag inledde med att klargöra att jag inte tvekar på att majoriteten av medlemmarna i frimurarorden lever upp till den offentliga bilden av frimurarorden. Fredrik Ullgren och Hans Blom berättar att frimurarna jobbar med utveckling av jaget samt utveckling av andligheten. Man är alltså sanningssökare och vandrar på vägen från ”mörker till ljus” i detta kristna sällskap.
Men som kritiker såg jag såklart detta som ett utmärkt tillfälle att få bidra med min bild till allmänheten som vill påstå att vi med dagens informationsflöde främst genom Internet – via filmer, intervjuer och föreläsningar från både researchers och insiders – nu med stor övertygelse kan dra slutsatsen att frimurarorden i de större länderna bedriver en helt annan typ av verksamhet i de högre graderna, än vad den offentliga bilden avslöjar. Jag förklarade att jag ser det som ett faktum att frimurarnas ”gömda hand” sträcker sig långt in i en korrupt politisk verksamhet på många håll i världen.

Författare och Historiker Fredrik Ullgren höll under debatten inte med mig när jag talade om sammansvärjningar i frimurarordens högsta grader runt om i världen. Då blir min fråga, hur förhåller sig han till t ex Albert Pike, Anthony Sutton, Jüri Lina och Kjell Lekeby – som presenterar konspirationer, luciferisk doktrin och demonism baserat på uttalanden, skrifter och originaldokument?
Vidare undrar jag vad han har att säga om någon som Paul Bonacci, som talar ut om hur han, och många andra barn har flugits in till Washington DC för att användas som sexslavar i orgier med flera personer i kongressen, senaten och Vita Huset?
Har han lyssnat på Cathy O’brien eller Arizona Wilder, som båda är uppvuxna i maktelitens nätverk av mind control, satanistiska ritualer och sexmissbruk tillsammans med eliter som George Bush, Engelska Kungahuset, Dick Cheney m fl?
Frimuraren Hans Blom försvarar orden mot mina påståenden om politisk verksamhet runt om i världen och menar att det inte stämmer. Då blir jag fundersam när han en stund senare berättar stolt om hur grundarna av den Amerikanska konstitutionen var frimurare. Det stämmer bra, George Washington, USA:s första president blev sådan iklädd i sin frimurardräkt som en trettiotredje gradens frimurare. Faktumet att massmördare som Stalin och Trotsky var högt uppsatta frimurare, eller att Barack Obama har nått den trettioandra graden av frimureriet i USA, är andra exempel tagna från en osannolikt lång rad av högt uppsatta politiker som i sin karriär genomgått pyramidstegen i ett eller annat hemligt sällskap. När Hans Blom blir tillfrågad om Illuminaterna, ordenssällskapet som enligt min research infiltrerat frimurarorden 1776 och begått fruktansvärda brott, märker jag att han inte verkar kunna speciellt mycket om ämnet.
När jag sitter med i en paneldebatt med en frimurare som uttalar sig sådär om politiken och frimureriet tillsammans med en författare som tydligen blundat för den, enligt mig, mest intressanta information vad gäller ordens hemligheter tyder på att de manipulationstekniker som både fredsprojektet.nu och vaken.se försöker uppmärksamma fortfarande sitter som klor i skinnet på de flesta av oss.

Som kritiker och konspirationsforskare vill jag uppmana medlemmar i d