Luke Rudkowski försöker ställa frågor till Henry Kissinger om att National Security Advisor James L. Jones har sagt: ”I take my daily orders from Dr. Kissinger” samt om kissingers National Security Study Memorandum 200 Klippet är 2 min 16 sekunder. Besök och stöd även wearechange.org i deras journalistiska arbete som saknar motsvarighet i världen.