Hilmar Von Campe, tidigare medlem av Hitlerjugend och krigsveteran från andra världskriget varnar för att Amerikas kollektiva väg från gud är på väg att ge staten ultimat auktoritet och hotar att återupprepa nationalsocialismens uppkomst. Han varnar för att Vita husets politik under Obama och USAs regerings agerande nu generellt mer liknar nazisternas politiska doktriner än de som kom från Amerikas grundare.

Von Campe förklarar hur han efter sitt återvändande från kriget var besluten om att få reda på hur tyskarna som var ett relativt kulturellt och civiliserat folk före nazisternas uppkomst, kunde tillåta ett monster som Hitler att skapa det Tredje riket. Von Campe kopplar nazisternas maktövertagande i Tyskland till gudlöshet, en kollaps av moral och att Tysklands folk agerade tvärtemot guds vilja. Baserat på sina upptäckter har han skapat ett sätt att försöka rädda länder från att i framtiden falla offer för tyranni.

Vom Campe berättar om hur barn blev indoktrinerade av staten och att utbildningssystemet till att följa nazistisk tro och att sedan spionera och rapportera sina föräldrar om de inte följde samma tro, detta för att bryta upp familjer och fastställa en enda ideologi. Han berättar också om hur nazisterna insisterade på att diskussion om gud och religion inte förekom i samhället, detta för att försäkra att folk inte kunde dyrka en högre auktoritet än staten och därför inte bjuda på motstånd mot nazisternas övertagande.

Von Campe varnar för att processen med att fjärma gud från samhället och utbildning och accelerationen av Amerikas kristna grunder liknar hur nationalsocialismen etablerades i 1930-talets Tyskland. Von Campe pekar även på hur Amerikas Senat, Kongress och Obamas Vita hus nu mer liknar nazisterna är Amerikas grundare.