Bill Gates och tidigare hans pappa William Henry Gates Sr har under lång tid verkat för avfolkning på jorden och har jobbat för att införa ett totalitärt teknokratiskt globalt styre. Familjen har vidare kopplingar till nazismen via IBM.

banned.video