Historiska rättegångsförhör: BBC i rättegångsbåset för manipulerande av bevis och tillhandahållande av snedvriden bevakning av attackerna den 11:e september 2001

911 truth rättegångsbåset

Historiska rättegångsförhör: BBC i rättegångsbåset för manipulerande av bevis och tillhandahållande av snedvriden bevakning av attackerna den 11:e september 2001.

Av Prof Michel Chossudovsky
Global Research, 22 februari, 2013
Webadress till orginalartikel på engelska:
https://www.globalresearch.ca/historic-court-hearings-the-bbc-in-the-dock-for-manipulating-evidence-and-biased-coverage-of-the-september-11-2001-attacks/5323881

Öronbedövande tystnad i traditionella media. En historisk rättegång håller på att ta form. BBC kommer att stå i svarandebåset i brittisk rätt anklagat för att manipulation av nyheter.

Det som står på spel är BBCs bevakning av 9/11 attackerna.
Den 25:e februari, i den lilla staden Horsham, i Storbritannien, kommer det att vara en sällsynt och potentiellt banbrytande möjlighet för 9/11 sanningsrörelsen. Tre timmars detaljerad 9/11 bevisning ska presenteras och tas i beaktande i en juridisk process där den brittiska nyhetsorganisationen BBC kommer att anklagas för det oriktiga och snedvridna sätt som den har framställt händelserna och bevisen för 9/11.
Under de senaste 16 månaderna har BBC blivit starkt ifrågasatt, av individer i Storbritannien, för två dokumentärer de visade i september 2011, som en del av 10-års minnet av 9/11, nämligen: ”Conspiracy Road Trip” and ”The Conspiracy Files: 9/11 Ten Years On”.

Formella klagomål framfördes till BBC över oriktigheterna och snedvridningen i dessa dokumentärer, vilka enligt 9/11 aktivister var i strid med BBCs förhållningsregler enligt deras ”kungliga privilegiebrev och avtal” med den brittiska allmänheten. Detta dokument fodrar att BBC visar information som är både riktig och opartisk. Dessa klagomål stöddes av den USA-baserade bildningsvälgörenhetsorganisationen Architects & Engineers for 9/11 truth (AE911Truth), som framlade detaljerade vetenskapliga bevis till BBC för att understödja klagomålen. Bevisningen fokuserar i synnerhet på det bekräftade fria fallet av WTC7 och NISTs medgivande 2008 av detta faktum. Dessutom stödde även 300 st. AE911 Truth petitionsundertecknare dessa klagomål genom att sända brev till BBC, som begärde att BBC visar dessa bevis för allmänheten.

Inte en enda av de traditionella medierna har bekräftat rättegången och det är ytterst osannolikt att rättegångsförfarandet kommer att få en objektiv bevakning.

Global Resarch kommer att bevaka denna händelse tillsammans med andra alternativa medier.

Vi uppmuntrar människor i Storbritannien att närvara vid dessa historiska förhör.

Sanningen om 9/11 är fundamental för att avväpna ”kriget mot terrorism” som är en fabricering.

Och BBC har genom sin snedvridna rapportering, för att inte tala om manipulation av bildbevis, agerat som ett redskap för krigspropaganda. Det är delaktigt i krigsförbrytelser.

Som en fortsättning på denna process med BBC, har dokumentärfilmaren Tony Rooke bestämt sig för en personlig ståndpunkt i denna fråga. Människor i Storbritannien måste betala en avgift för TV-licens, vilken används för att finansiera BBCs verksamhet. Tony har vägrat att betala sin TV-licens med hänvisning till specifik anti-terroristlagstiftning.
Sektion 15 i UK Terrorism Act 2000, Artikel 3, fastslår att det är ett brott att tillhandahålla medel om det finns rimlig anledning misstänka att dessa medel kan komma att användas för ändamålet terrorism. Tony gör gällande att BBC har undanhållit vetenskapliga bevis som visar att den officiella versionen av 9/11 händelserna inte är möjlig och att BBC aktivt har försökt misskreditera de människor som försöker föra fram dessa bevis till allmänheten. Genom att göra detta stöder BBC, enligt Rooke, en mörkläggning av de sanna 9/11 händelserna och stödjer därför potentiellt de terroristelement som var inblandade i vissa aspekter av 9/11 vilka ännu inte har identifierats och ställts till ansvar.

Rooke har blivit åtalad för att han inte betalar sin TV-licens. Emellertid har han varit framgångsrik med att bestrida detta åtal och har beviljats ett framförande i en Magistrate’s court (ung. motsv. tingsrätt), där han har tre timmar till sitt förfogande för att lägga fram sin bevisning och sitt försvar mot åtalet. Tony har satt samman ett formidabelt team för att stödja honom vid presentationen av bevisen, som inkluderar följande två framstående 9/11 forskare:

Tony Rooke har i Storbritannien banat vägen för att inte betala sin TV-licens, vilken används för att finansiera en mediaentitet som rutinmässigt är inblandad i mediadesinformation och krigspropaganda.

Bevisningen angående 9/11, som kommer att presenteras av de olika individerna ovan (not: namn saknas i originalartikeln), har sällan om ens någonsin, presenterats för en domstol i Storbritannien, varför denna rättegång innebär en unik och värdefull möjlighet för 9/11 sanningsrörelsen.
BBC har varit på defensiven och har inte gjort några uttalanden inför de kommande domstolsförhören.

Man förväntar sig att det kommer att göras försök att blockera framåläggandet av bevis under åberopande av procedurmässiga skäl.
Varför är detta viktigt?

9/11 är förevändningen att föra krig och avskaffa medborgerliga rättigheter.
BBC vänder verkligheten upp och ned. Lögn framställs som Sanningen.
När lögnen blir sanning finns det ingen återvändo.
Traditionella medias lögner, inklusive BBC, måste exponeras för vad de är och vad de gör.

11 september har använts i hög omfattning av USA och dess allierade för att rättfärdiga krigföring och förebyggande krig utan gränser.
Det så kallade ”Kriget mot terrorism” är en lögn.
Krigshandlingar utbasuneras i traditionella media som ”humanitära interventioner” inriktade på att återställa demokrati.
Militär ockupation och dödande av civila presenteras av BBC som ”fredsbevarande operationer”

Detta system baseras på manipulation av den allmänna opinionen.
Miljoner människor har blivit vilseförda om orsakerna och konsekvenserna av 11:e september.

Att exponera BBC är ett viktigt steg för vändningen av strömmen och nedmonteringen av krigspropaganda som upprätthåller en kriminell militär agenda.

Förhören äger rum på följande datum och plats:
25:e februari kl 10:00
Horsham Magistrates’ Court [Court 3]
The Law Courts Hurst Road
Horsham
West Sussex England RH12 2ET
Tel: 01444 417611
Fax: 01444 472639
Karta

SKICKA DENNA ARTIKEL VIDARE
SPRID BUDSKAPET I SOCIALA MEDIER,
”HORSHAM DEN 25:e FEB, BBC I RÄTTEGÅNGSBÅSET FÖR MANIPULERANDE AV NYHETER”

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here