De som massmedia populärt kallar konspirationsteoretiker har i årtionden pratat om hur regering och militär världen över framställt och använt dödliga vädervapen, detta är verklighet men ses av många som ren sci-fi. Ta en titt på denna dokumentär som ger en del sanning om vad som pågår. Notera speciellt att man pratar om chemtrails som bland annat Claes Svahn på Dagens Nyheter sagt endast är kondens från vanliga flygplan. En riksdagsmotion från 1990-talet skrevs med syfte att regeringen skulle utreda hur HAARP tillsammans med chemtrails appliceras och påverkar svenskar, tyvärr så hände inte så mycket, kanske dags för våra folkvalda att ta sig en titt på vad som verkligen pågår. Se nedan en dokumentär om vädervapen från History Channel:

 

Riksdagsmotion om vädervapen:
Motion 1997/98:U416 Utredning om amerikansk rymdforskning

HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – eller fortsättning på Stjärnornas krig
Rymden utforskas
Utforskningen av och världsherraväldet i rymden intensifierades efter andra världskriget. Raketer, sputnikar m m tävlade om utrymmet och de två supermakterna tävlade om vem som skulle vara först. Presidenter har kommit och gått, och alla har de fascinerats av rymden och den teknologi som är kopplad till detta utforskande. President Carter godkände SPS, Solar Powered Satellite-projektet, men det röstades ner av kongressen p g a att det var för dyrt. Sedan kom president Reagan till makten och samma projekt dök upp i en annan form och var plötsligt ett vapenprojekt. Budgeten utökades och projektet flyttades till försvarsdepartementet under namnet Star wars.

Det allvarliga är att det hela tiden funnits en stark koppling mellan civil och militär forskning i USA. Under täckmanteln av att vara ett vädersatellit- eller solprojekt gömmer sig utvecklingen till Stjärnornas krig och dess efter­följare.

Ett civilt projekt beblandad med militärt som förkortat kallas HAARP har i dagarna väckt uppmärksamhet. Det är fortsättning på Stjärnornas krig och i projektet ingår bl a laser.

HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program
Det vore naivt att tro att HAARP är ett isolerat experiment som inte kommer att utvecklas vidare. Det hör ihop med ett 50 år gammalt intensivt och enormt destruktivt program för att förstå och kontrollera den övre atmosfären. Man experimenterar i jonosfären som ligger mellan 48 km och 50 000 km ovanför jordytan!

Det vore förhastat att inte tro att HAARP har något med rymdlaboratoriets uppbyggnad, som separat planerats av USA, att gör HAARP är en integrerad del i en lång kedja av rymdforskning och utveckling av noga övervägd militär natur.

De militära konsekvenserna av kombinationen av de två projekten – civila och militära – är alarmerande. Grunden till detta projekt är kontroll av kom­munikationer, både störningar och tillförlitlighet, i fientliga miljöer. Kon­trol­len över sådana styrmedel innebär uppenbarligen en maktkon­centration.

Förmågan för HAARP, rymd- och raketkombinationen att skicka en oerhört stor mängd energi, jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden via laser och partikelstrålar, är förskräckande. Projektet skall ”säljas in” till allmänheten som en rymdsköld mot (fientligt) inkommande vapen eller som mer vedertaget, en apparat för att reparera ozonlagret.

I den kedja som HAARP ingår i, återfinns CRM Chemical Release Modules, där man framkallar artificella moln. 1980 hade man ett projekt som hette ”Project Waterhole”. 1983 släppte man ut kemikalier i jonosfären och orsakade en aurora borealis. 1991 uppenbarade sig åter en sådan aurora borealis över Texas, och himlen såg ut som en julgran (Christmas colours).

De experiment som pågår i det tysta i Amerika kan inte ses isolerade från världen i övrigt. Vi håller oss på jorden, men vad kan vi bli utsatta för från jonosfären, 48–50 000 km över huvudet på oss?

Vi anser att USA:s experiment i jonosfären och över våra huvuden skall utredas av ett internationellt forum. Det angår i högsta grad alla som finns på detta jordklot.

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Sverige på internationell nivå skall begära en utredning om HAARP-projektet m.m.

Stockholm den 6 oktober 1997

Eva Goës (mp)
Ragnhild Pohanka (mp)

History Channel berättar om vädervapen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här