Docent Jan Albert, Smittskyddsinstitutet, anser inte att det är intressant att diskutera konspirationsteorier. Apteorin från Afrikas djungler håller anser han och förlitar sig på anekdotiska evidens.

Wangari Matthai i Nairobi fick kännedom om att hon skulle tilldelas Nobels fredspris
2004 för sina insatser i ekologiska projekt i sitt hemland Kenya. Vid ett flertal presskonferenser tog hon upp andra problem som bland annat rörde den afrikanska kontinenten.

Matthai hävdade att Aids sannolikt inte hade sitt ursprung i Afrika utan uppstod i USA och att HIV-viruset mycket sannolikt är framtaget i ett biovapenlaboratorium
för att främst decimera antalet svarta människor. Därmed hade hon brutit ett västerländskt tabu. Norska sändebud från Fredspriskommittén fick övertala
henne att ta tillbaka delar av sina påståenden.

Även i Sverige satte dementimaskinen igång. Uppdraget var att förklara att
den kvinnliga kollegan från mörka Afrika for med villfarelse. Professor Sven Britton
och docent Jan Albert gjorde sin plikt.

Schimpansen Marilyn
Sven Brittons argumentering gick ut på att eftersom HIV har så snarlik genuppsättningen som ett annat schimpansvirus, så borde det komma från schimpansen och därmed ha uppstått i Afrikas djungler. Det Britton inte kände till var att ett av de mest avgörande bevisen för schimpansteorin kom från en mycket specifik schimpans, schimpansen Marilyn, vars kvarlevor fanns i en frysbox inne på Fort Detrick.

Läs mer på almanova.eu