Den myokardit som uppstår vid naturlig infektion, är vanligtvis de som är tillräckligt sjuka för att hamna på intensivvårdsavdelningen. Det är endast en troponinförhöjning. Det skiljer sig mycket från den hjärtmuskelinflammation som vi ser med vaccinerna, vilket vi kommer att ta upp. Det säger hjärtläkaren dr Peter McCullough i en TV-intervju från den 1 november 2021.

Läs mer på newsvoice.se