Hög amerikansk militär erkänner att USA medvetet släppt fram Al Qaeda och ISIS

20
14217
isis

I en intervju erkänner generallöjtnant Michael Flynn att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.

Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport som säger samma sak vilken blivit offentlig genom en freedom of information act av Judicial Watch.

palbergstrom.com