Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett professor Andreas Önnerfors att ta fram en rapport om konspirationsteorier och covid-19. Det påstådda syftet med studien är att ”visa hur konspirationsteorier används och sprids”.

Mikael Tofvesson, enhetschef på enheten för skydd mot informationspåverkan beställde en studie om konspirationsteorier eftersom han anser att det leder till att man ”inte litar på avsändaren och blir vaccinerad mot källkritik”.  Den som blev den ansvariga forskaren att ta fram denna studie blev professorn i idéhistoria Andreas Önnerfors.

Vad som inte framgår är att Önnerfors också är både högt uppsatt frimurare och är enligt uppgifter också underrättelseofficer. Hans djupa engagemang i frimureriet avslöjas i en utgåva av The Gavel. Men i aktuella mediala framträdanden liksom i MSB:s rapport redogör man inte för Önnerfors bakgrund och någon intressekonflikt i frågan trots att väsentliga delar av frimureriet är hemligt och medlemmarna i stor utsträckning utgörs av mycket inflytelserika personer.

Trots detta anlitades Önnerfors av MSB att kartlägga ”utmaningar” mot de etablerade maktstrukturerna.

Studien fick namnet ”Konspirationsteorier och Covid 19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”. Den behandlar exempelvis hur konspirationsteorier används. I studien står bland annat att läsa:

”Ett bra exempel på användandet av konspirationsteorier uppifrån och ner är påståendena om att presidentvalet hade ”stulits” från USA:s ex-president Trump i november 2020. Den avancerade konspirationsteorin som alltså uttalades av en sittande makthavare involverade olika element som pekade ut både demokrater, utländska aktörer, medlöpare inom Republikanerna och teknikföretag som arbetade med rösträkningen samtidigt som juridisk expertkunskap dömdes ut.

Stormningen av Kapitolium i januari 2021 visar dessa konspirationsteoriers potential att driva på radikalisering till våldsbejakande extremism. Ett annat exempel är det tjeckiska presidentvalet 2018 där det cirkulerade entydig polariserande propaganda som sammankopplade utmanarkandidaten med konspirationsteorier. Efter första världskriget upplevde många tyskar att de hade bedragits av sina egna politiker som i samröre med segermakterna hade pressat på dem ett fredsfördrag (Versaillesfördraget) som tyngde Tyskland ekonomiskt.”

Läs mer på nyadagbladet.se, Hög frimurare och underrättelseofficer bakom MSBs rapport om konspirationsteorier

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här