Under de senaste åren har Hongkongs hedgefonder sällan överträffat globala hedgefonder. De har nu dock haft en återhämtning efter sin värsta prestation sedan 5 år och rankas nu nära toppen.

Greater Chin hedge funds summerade mer än 13% i genomsnitt under första halvåret 2017 och rankades bland de mest framgångsrika finansiella strategierna i världen.

Hedgefonder från Grennwoods Asset Manager, Spring Capital och SPQ Asia Capital stod ut rejält med vinster på över 20%. I maj i år sade sig eVestment Research Firm börja se de första registreringarna av inflöden i Kina-fokuserade hedgefonder sedan 2015 där investerare var klart märkbara.