Jäv utreddes inte vid vaccinbeslut.

Tre av sex experter har tydliga kopplingar till vaccinindustrin. Trots det kan Socialstyrelsen inte redogöra för hur problemet med jäv hanterades när myndigheten tog ett av sina dyraste beslut någonsin: att införa vaccinering mot HPV-virus för 262 skattemiljoner om året.

Är HPV-vaccin så viktigt att det ska vara gratis för flickor i årskurs fem och sex? Uppgiften att utreda och svara på frågan gick till en expertgrupp som Socialstyrelsen satte samman i november 2006.

Ja, blev svaret när Socialstyrelsen senare fattade beslutet om att ta in vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. I många andra länder används oberoende vaccinråd och regeringen avgör frågor av det här slaget. Men i Sverige var det myndigheten internt som tog det hittills dyraste vaccinbeslutet någonsin – priset är högre än hela det vanliga vaccinprogrammet – under enormt kommersiellt tryck. För vaccintillverkarna innebar svaret årliga stabila beställningar och miljoner i skattepengar under lång tid.

Insynen i hur beslutet om HPV-vaccin togs är dock minimal, visar SvD:s granskning. Socialstyrelsens offentliga dokument är väldigt få, knapphändiga och svårhittade på hemsidor och i diarier. Ingen arbetsordning finns, inga protokoll från några sammanträden, ingen samlad dokumentation över handläggningen och ingen förklaring till varför arbetet inleddes när det inleddes. SvD kan inte heller hitta någon motivering till hur och varför de externa personerna i expertgruppen valts ut. I slutrapporten från 2008 handlar det om sex ”utomstående experter”, enligt ett annat dokument är de fem till antalet.

Att använda utomstående experter när myndigheterna fattar viktiga och dyra beslut är ett allt mer uppmärksammat problem ur jävssynpunkt, inte minst för Socialstyrelsen. Sedan 2005 finns därför krav på jävsdeklarationer. De inkallade experterna ska öppet redovisa främst kopplingar till industrin – i detta fall läkemedels- och vaccinföretag.

Av de fem experter som lämnat in skriftliga jävsdeklarationer sticker främst tre ut med klara industrikopplingar:

Joakim Dillner, virusprofessor i Malmö som i åratal profilerat sig som den flitigaste förespråkaren för HPV-vaccinering i debattartiklar, medieintervjuer och andra sammanhang. I sin jävsdeklaration anger han flera uppdrag för vaccinföretaget Merck (Gardasil) under minst tio års tid som betalda föreläsningar, konsultuppdrag och anslag till kollegor i hans forskningsgrupp.

Hustrun, läkaren Lena Dillner, sitter i styrelsen för en EU-lobbyorganisation för livmoderhalscancer som får pengar av vaccinföretag.

Leif Gothefors, professor och barnläkare från Umeå har länge varit den största förkämpen för vaccin i Sverige. Han anger att han i 25 år deltagit och lett vaccinprövningar för flera företag, samt fått arvoden för föreläsningar och andra insatser.

Rose-Marie Carlsson, överläkare vid Smittskyddsinstitutet (SMI), uppger att hon deltar i ett SMI-projekt om kikhosta som finansieras av vaccinföretag och som betalar 25 procent av hennes lön för detta arbete.

–Visst, vi var medvetna om dessa bindningar, säger Anders Tegnell som ledde vaccinarbetet på Socialstyrelsen. Men vi valde dessa personer därför att de var de bästa experterna som finns att få. Sverige är ett litet land och urvalet av sakkunniga begränsat.

Han menar att jävsdeklarationerna ger öppenhet och påpekar att expertgruppen enbart är råd- givande. Det slutliga beslutet tas av generaldirektören för Socialstyrelsen efter remissförfarande.

–Det var en väldigt viktig aspekt för mig, understryker han.

Han säger sig inte minnas om han diskuterade jävsproblematiken med Socialstyrelsens chefsjurist eller generaldirektör enligt de rutiner som ska gälla vid känsliga fall av intressekonflikter.

Chefsjuristen vid Smittskyddsinstitutet, Nils Blom, hade då samma befattning vid Socialstyrelsen:

–Jag kan inte komma ihåg att jag var inblandad över huvud taget.

Han leder en samarbetsgrupp som utgör en slags sista instans i frågor om tillämpningen av jävsreglerna på sju myndigheter.

–Ett viktigt budskap från oss är att öppenhet i jävsdeklarationerna inte räcker. Varje myndighet måste ta ställning till hur starka kopplingarna är och hur de påverkar myndighetens opartiskhet.

Högste chefen för Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm, reagerar på SvD:s granskning:

–Låter bedrövligt. Jag ska genast ta upp detta med de berörda ansvariga.

En av de första åtgärderna när han tillträdde som generaldirektör 2008 var att stoppa två näringsexperters medverkan i en kostutredning på grund av deras alltför nära kopplingar till livsmedelsindustrin.

Det ovanliga agerandet fick stor uppmärksamhet utåt men resulterade också i upprörd kritik internt. I samband med detta skrev Lars-Erik Holm en debattartikel i Läkartidningen med mycket skarpa formuleringar:

”I varje