Covid-19 och el-smog (elektrosmog) är två av de största och viktigaste sakfrågorna nuförtiden, men el-smog (t.ex. 5G) har nästan glömts bort nu pga covid-hysterin. Dessa sakfrågor har mycket gemensamt, och här lyfts vissa delar – med fokus på hur el-smog påverkar hälsa (relaterat till covid och grafen).

Vad är el-smog?

Allting på denna planet skapas och styrs av energi (inkl immunförsvaret, kroppsfunktioner och enskilda partiklar/organismer samt tankar och känslor).

Skillnaden mellan harmoniska och störande signaler kan illustreras via skillnaden i ljudvågorna i bilden.

Energi i form av elektromagnetism kan bära information vilket är grunden för all kommunikation inom och mellan kroppar.

Dessa elektromagnetiska vågor är naturliga och harmoniska … till skillnad från moderna störande/förorenande versioner (elektrosmog) som kan göra följande:

⦁ Skapa symtom och sjukdom med el-smog (från mobiltelefoner, Wi-Fi m.m.). Dessa störningar är fundamentala då de (liksom el.mag) har potential att påverka vad som helst – inkl naturen.

⦁ Att direkt påverka virus & dess funktioner via syntetiska människokontrollerade versioner av virus och mRNA, vilka kommer in i kroppen på olika sätt (men f.a. via ”vaccin” där vi vet att dessa syntetiska mRNA finns).

⦁ Det finns nanopartiklar som kan kommunicera digitalt trådlöst (ungefär som Wi-Fi), t.ex. med Grafen och ”smart dust” (vilket kan ta sig in nästan var som helst).

Vad är grafen? [graffén]
En form av grundämnet Kol (→ Grafit → Grafen), som är kristallint med tätt packade kolatomer.

Grafen har många och avancerade egenskaper samt har ökat kraftigt i användning inom medicin och industri. Grafen finns även i vaccin samt vissa munskydd och PCR-tester (sjukvårdssektorn), och används flitigt i IT/-telekomsektorn.
Grafen har flera elektroaktiva egenskaper (t.ex. leda elektricitet) som IT/telekom gillar, och det är ofta överlägset konkurrerade material. Därför används grafen bl.a. för trådlös kommunikation och för pekskärmar (smarta telefoner, paddor m.m.). [1]

graphene nanotubes are used in a range of applications with other polymers and electrochemical current sourcesGraphene Nanotubes Could Reduce Costs of Prosthetics Interacting With Touch Screens | Tech Times

Bild från studien om hur Grafenapplikationer kan användas för inspelning, stimulering och biologisk avläsning via hjärnceller.

Riskerna med grafen är många – bl.a. kan det interagera med neuroner (och integreras i celler) och fjärrstyras samt vara magnetisk. När grafen oxideras* kan det skapa blodproppar, sänka immunförsvaret (och glutationnivån) samt att vid inandning inflammeras lungor och svalg (vilket kan ta bort lukt/smak).
* Sker bl.a. via strålning. Och i bl.a. vaccin finns f