När Ukrainas president Viktor Janukovytj i november 2013 beslöt att skrinlägga beslutet om ett samarbetsavtal med EU följdes detta beslut av att Maidan-torget i Kiev omgående ockuperades av demonstranter.  Dessa demonstranter mer eller mindre beväpnade,  kunde sedan i början av 2014 driva igenom en statskupp.

En fråga som uppstår så här i efterhand är om dessa ”demonstranter” representerade den stora folkmassan, eller om den till stor del kan ses som en frukt av den nazipropaganda som CIA livnärt alltsedan 1954. Nåja, år 2004 fick CIA med EU på noterna och denna USA-ledda europeiska organisation kunde sedan fram till statskuppen spendera 496 mijoner euro som stöd till ”frontgrupper” som t. ex. Högra Sektorn,

CIA, som från 1954 hade fokus på Ukraina arbetade förvisso inte i blindo utan hade som mål en stark neo-nazistisk  enhet som kunde undergräva det ryska inflytandet med målet, ett maktskifte. Framförallt Krim hade varit mycket åtråvärt för judarna alltsedan 1945, då en utblottat Stalin var nära att sälja hela halvön till judiska bankirer, ( Sudoplatov,1994).  Detta tyder på att CIA stod under sionistisk dominans och kunde falla tillbaka på den judiske ideologen Brzezinski´s ord, ” om du är nazist eller jihadist spelar ingen roll, bara du bekämpar Ryssland”.

 

centerEn del av det judiska centret i Dnepropetrovsk

Brzezinski´s ord visar på den rasism som man inte kan blunda för om man vill förstå den ukrainska krisen. Så kunde t.ex.  politikern B. Filatov tala om: ” russian idiots who really do not understand why we are ready to kill them”(K.F. Ipatyev 2014). Eller när tillresta Maidan-aktivister i Odessa kunde låsa in pro-ryska demonstranter i fackföreningens hus, bränna inne mer än hundra av dem och skrika; ”låt djävlarna brinna.”  Det där med rasism borde kanske vår egen statsminister ha funderat över innan han tog emot den rashetsande presidenten Poroshenko samtidigt som han tar helt avstånd från Putin.

Men det fanns också andra krafter som arbetade för en statskupp. Den världsvida judiska organisationen Chabad- Lubawitch hade ett mycket starkt center i Dnepropetrovsk i Ukraina. I en skrift utgiven 28 maj 2014 med titeln, Re-Build Khazaria in Ukraina av K.F.Ipatyev, kan man  tydligt se, att meningen med Maidan-kuppen inte var enbart politisk – en religiös omstörtning skulle äga rum i det fördolda. En politiker i nämnda stad  B. Filatov annonserade projektet, ” Jewish Kiev”, och den mäktige oligarken I. Kolomoyski som även är israelisk medborgare, stadfäste  Chabad´s slutgiltiga mål, ” to build in Ukraina a new state, The promised Land, the new Zion”,(K.F. Ipatye

Man kom en bra bit på väg genom att flera av de ledande i kuppen var sionister och snart började man i dessa kretsar tala öppet om att man kunde glömma Israel och istället invänta Messias på ukrainsk mark. Ja man började till och med  byta ut namnet Ukraina mot Khazarien. Här måste jag då berätta kortfattat om landet Khazarien eftersom våra utbildade historiker och lärare med uppgift att undervisa i ämnet historia aldrig vågat ta det ordet i sin mun.

Khazarien var en medeltida handelsnation som bestod under cirka 300 år men som förintades på 1000-talet. Den var belägen i södra Ryssland och omfattade även Krimhalvön. Det märkliga med denna statsbildning där invånarna bestod av tataren, turkar och även indo-europeer, var att den någon gång under 800-talet genomgick en så kraftig religiös förändring till judendom, att hela landet därefter kom att betecknas som judiskt. Invånarna kom sedan att få namnet Ashkenazim-judar och de kom genom historien att befolka stora delar av Östeuropa. Man räknar med att 80 – 90% av världens judar är Ashkenazi.  Moderna judar har dock helt tagit avstånd från denna exakta historiebeskrivning och istället hävdat att man har sina rötter i Palestina, detta för att legitimera sitt krav på det landet.