Världen transformeras mot ett nytt sätt att leva på jorden. De gamla diktaturerna och hierarkierna kan inte fortsätta mycket längre. De som står upp mot despotism idag kan få bevittna en helt förändrad värld imorgon.

Från Tamera Manifestetet för en Ny Generation på Planeten Jorden:
Bakom vår tids globala massaker står felaktiga ekonomiska system, felaktiga koncept av kärlek och religion, felaktiga tankesystem och en oavbruten misskötsel av naturresurser. En globalt kontrollsystem av rädsla och våld har skapats på grund av ett felaktigt vägval i evolutionen, och har ätit sig djupt in i den kollektiva mänskliga själen. Den nya planetära sammanhållningen gör en fundamental systemförändring från rädsla mot tillit. Det händer inom alla områden – från personliga relationsfrågor till politiska och ekologiska frågor om helandet av planeten. Denna systemförändring är ett förändring av makt. Den nya makten består inte längre av att dominera över andra utan av en återförening med de universella lagarna för liv.

Enas för ett nytt planetariskt samhälle
Vi ser en ny generation av pilgrimer från alla länder som reser över jorden. De är inte längre bundna till nationer, språk, kultur eller religion, inte heller till rikedom eller egendom. De hjälper i krisdrabbade områden, besöker heliga platser, möts vid lägereldar och på gästhus, delar deras bröd och utvecklar en ny kvalitet av samhörighet. En ny global medborgare skapas bortom alla institutioner. En ny form av positiv ”globalisering”. Denna process stöds av utvecklingen av nya samlingsplatser som långsamt sprids över jorden. Vi kallar dem för ”helande biotoper” eller ”fredsbyar”. De erbjuder pilgrimer skydd, centrum för lärande och arbetsplatser. Riktig forskning utförs här på teknisk, ekologisk, social, andliga och intellektuell basis för ett fredligt världssamhälle. Tillsammans kommer dessa centrum forma ett världsnätverk, ett ”Globalt Campus”.

Skapa modeller för framtida liv
I samhällen som är baserade på sanning och ömsesidigt stöd utvecklas a kraft som är starkare än våld. Det är kraften av tillit. Tillit mellan man och kvinna, mellan vuxna och barn och mellan människa och djur. Återetablering av en ursprunglig tillit, till en värld där rädslor inte längre existerar. Tillit är grunden till livets helande. Det finns ingen djupare vision än visionen av en värld där tillit regerar mellan alla varelser.
Den djupaste punkten för att vända lögner ligger i de områden runt sexualitet, kärlek och partnerskap: Det kan inte finnas fred på jorden så länge som det finns krig inom kärlek. Den nya världen har överkommit alla former av strid mellan kön. Varken chauvinism eller feminism existerar. Könen står likvärdiga bredvid varandra och arbetar tillsammans för samma mål, återföreningen av liv.

Den ”konkreta utopin” av Jorden är en världssträckande nätverk av självförsörjande bosättningar. De imperialistiska krafterna kommer att övervinnas då ekonomier som upprätthåller liv blir realitet. Energi, vatten och mat är fritt tillgängligt till hela mänskligheten, om vi hanterar jordens naturtillgångar med visdom. Ingen på jorden måste lida av nöd, svält eller kyla när tyranniet är avslutad.

Jorden kan bli helad. Det finns en värld som helar våra sår. Detta är världen av icke-snedvridet liv. Och det finns en värld som orsakar såren: människans värld. Dessa två världar måste närma sig varandra för att förhindra framtida lidande. Människans värld måste återintegreras in i det universella livets struktur. De följande grundläggande områdena måste helas: energi, vatten, näring och – kärlek. Dessa fyra källor till liv måste befrias från de mörka makterna som har förstört dem (energibolag, diktaturer, kyrkor och så vidare). Detta är inte en privat eller lokal kamp. Det är en global kamp, det är en kamp mellan de globala makterna för liv och de globala makterna för förstörelse. Om livet segrar, kommer det inte att finnas förlorare.

Läs hela manifestet på:
http://tamera.org/manifesto

Läs om Exoteriska Manifestet och Vakenbyarna på:
http://exoteriska.se

uniteawake.com

Hur kan livet fortsätta efter mega-systemet brutit ihop?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här