Hur kollar svenska långivare din kreditpoäng?

kreditpoäng

Innan man kan ta ett lån behöver en kreditkoll alltid genomföras. Syftet med detta är att avgöra hur troligt det är att du kan betala tillbaka lånet. Den nivån pålitlighet man har som låntagare kallas betalningsförmåga och bedöms genom en kreditupplysning

Vad är en kreditupplysning?

Innan ett kreditinstitut lånar ut pengar görs alltid en kreditupplysning. Det är denna som ska ligga till grund för bedömningen av låntagarens förmåga att betala tillbaka. Normalt sett finns det två varianter:

  • En mikroupplysning. Denna görs i regel inte vid lån, utan oftast vid köp på faktura och dylikt.
  • En fullständig kreditupplysning, eller personupplysning. Det är den här upplysningen som normalt sett genomförs vid lån, och är en mer grundlig undersökning.

Om en person har fått flera kreditupplysningar kan det påverka dennes kreditvärdighet, det vill säga den bedömda förmågan att betala tillbaka lån, så det är straffbart att genomföra en kreditupplysning utan grund. Av de två olika alternativen ovan är det enbart den senare som registreras. Kreditkollarna som görs på en person som köper något på avbetalning påverkar i regel alltså inte ens kreditpoäng.

Det största företaget som gör kreditupplysningar i Sverige är Upplysningscentralen. Det går även att låna utan att kreditförfrågan skickas till Upplysningscentralen. Då kommer i stället ett annat företag att utföra undersökningen.

Baserat på de uppgifter som långivaren får av kreditupplysningen görs en bedömning av personens kreditvärdighet.

 

Vad kreditvärdighet är och vilka faktorer som spelar in

Kreditvärdighet betyder kort och gott en persons betalningsförmåga, och för att beviljas ett lån krävs det att långivaren bedömer att personen har tillräckligt hög kreditvärdighet. Det innebär att långivaren bedömer det som sannolikt att du kommer återbetala lånet – med ränta. Ju högre kreditvärdighet man har, desto större chanser har man att beviljas ett lån. När en persons kreditvärdighet bedöms tar man hänsyn till flera faktorer. Några av dessa är:

  • Hur stabil inkomst man har. Om det till exempel är en fast inkomst eller vikariat.
  • Vad man har för utgifter.
  • Hur mycket lån man redan har. Ju fler skulder man har, desto mer osäker är man som låntagare.
  • Ens livssituation, till exempel om man är gift eller nyligen skild
  • Hur ens lånehistorik ser ut. Om man har en tendens att ofta ta mindre lån kan det tas i beaktning.
  • Om man har några betalningsanmärkningar. Detta säger sig självt, men en person som har visat sig ha svårt att betala tillbaka lån kan ses som mindre pålitlig för långivare.

Den kreditvärdighet som en låntagare får efter en upplysning brukar delas in i tre typer. Och som när man investerar i aktier är riskmedvetenheten en avgörande faktor.

Låg kreditvärdighet

En person med låg kreditvärdighet bedöms ofta inte vara i position att ta ett lån. Situationen för den här personen kan vara att den har flera betalningsanmärkningar och har visat en ovilja eller likgiltighet till att återbetala lån. Personen kan också ha stora lån obetalda. Lägre kreditvärdighet kan också göra att långivaren tar ut högre ränta, då lånet anses riskfyllt.

Medel kreditvärdighet

Detta kan vara en person som har en fast inkomst, eller en relativt stabil ekonomi, men som redan har flera krediter eller ett lån. Om lånet är för stort kan personen få svårt att beviljas ett nytt lån. Om man får ett nytt lån kommer räntan vara högre än för någon med hög kreditvärdighet.

Hög kreditvärdighet

Den som har hög kreditvärdighet har en stabil ekonomi och en bevisad förmåga att respektera återbetalningsskyldigheter. Som långivare tar man mindre risk med en person som har hög kreditvärdighet, så även räntan kommer att vara lägre.

Det finns olika sätt att höja sin kreditvärdighet och det är alltid bäst att betala sina räkningar i tid och inte ta lån som man inte kan betala tillbaka!

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here