Ann-Cathrin Engwall som är immunolog och virolog samt doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning samtalar med Mikael Willgert.

Ann-Cathrin berättar att det är en gammal regel att gravida kvinnor inte ska vaccinera sig eftersom detta ökar risken för missfall. Orsaken är att gravida kvinnor ska ha ett nedtryckt immunförsvar vilket förhindrar att fostret avstöts. Fostret är delvis en främmande kropp som annars skulle angripas av immunförsvaret. Om modern vaccineras höjs immunförsvarets aktivitet vilket gör att fostret kan stötas bort.

Pfizer har i en egen rapport visat att vaccinet i förhållandevis stor utsträckning ansamlas i äggstockarna. Det är inte känt hur eventuell produktion av spikproteiner kan tränga in i äggen eller på annat sätt kan kontaminera äggstockarna. Ann-Cathrin anser att detta borde undersökas.

Även Pfizer anser i sin egen riskanalys att påverkan på gravida kvinnor bör undersökas. Pfizer säger också i samma rapport att effekterna på gravida kvinnor inte är undersökta och att detta borde följas upp.

Mikael berättar att Swebbtv har efterfrågat missfallsstatistik från graviditetsregistret men att de inte har velat lämna information eftersom den är ”lätt att missförstå”.

Om vaccinernas spikproteiner kan kontaminera äggstockarna kan det även drabba unga flickor vid en vaccination. En kvinna har alla sina ägg från födseln och om de skadas är det inte möjligt att reparera detta.

Ann-Cathrin ser ingen större nytta med att vaccinera gravida kvinnor. Möjligen kan det vara en fördel för kraftigt överviktiga men då bör de informeras om att det finns risker för fostret.

Enligt Ann-Christin är det tveksamt att vaccinera barn. En fördel med att barn får infektioner före puberteten är att detta kan ge ett långvarigt skydd. Det visade sig i samband med svininfluensan att personer som hade haft ”asiaten” kunde ha ett skydd mot svininfluensan mer än 50 år senare.

En genomgången smitta ger skydd mot hela viruset, inte bara spikproteinet som också lätt kan mutera.

Vaccinerna befordrar mutationer som inte angrips av vaccinerade personers immunförsvar. Personer som har en naturligt skapad immunitet har ett skydd även mot mutationer. För att minska risken för mutationer bör endast riskgrupper vaccinera sig. Detta minskar risken att mutationer uppstår.

Ann-Cathrin bekräftar att det kinesiska vaccinet är baserat på traditionell vaccinteknik med avdödat virus. Orsaken till att vi inte kan få det kinesiska vaccinet i Sverige beror troligen på avtal med Pfizer och andra leverantörer, tror hon.

Ett problem med mRNA-vacciner, exempelvis Pfizers, är att kroppens immunförsvar mot spikproteinerna ökar för varje vaccination. Detta kan förklara att många får biverkningar, särskilt av tredje sprutan.

När spikproteinerna kommer in i celler blir dessa angripna av immunförsvaret vilket gör att dessa celler dödas och avlägsnas vilket kan ge upphov till hjärtproblem exempelvis. Samma sak kan sannolikt ske även i hjärnan och andra organ, dvs att påverkade celler dödas.

Troligen bör man vara fysiskt inaktiv efter vaccination för att minska risken för angrepp på egna organ, Anser Ann-Cathrin.

Hon anser att det var bra att vi i Sverige inte har haft nedstängningar eftersom det har gett en bättre flockimmunitet än i våra grannländer.

Smittan sprids lika mycket av vaccinerade som av ovaccinerade. Vaccinpassen skyddar inte mot smitta, det finns inget medicinskt skäl för att ha dessa. Om man vill minska smittspridning är den bästa metoden att hålla avstånd och att tvätta händerna.

Ann-Cathrin bekräftar att D-vitamin, zink och C-vitamin är verksamt för att minska riskerna med smittan. Zink minskar virusets möjligheter att dela sig i cellerna.

I Israel eskalerade dödstalen bland personer som hade fått tredje sprutan. Man bör särskilt kontrollera att man inte har infektion eller cancer när man tar sin tredje dos.

Sammanfattningsvis bör gravida kvinnor överväga risken med vaccination. Vaccinpassen fyller ingen funktion. Immunsvaret vid vaccination är en risk i sig. D- och C-vitamin tillsammans med zink hjälper mot smittan. Israels dödsstatistik eskalerade vid tredje sprutan. Det kinesiska vaccinet är ett traditionellt vaccin. Man bör inte vaccinera friska barn. Man bör närmare studera risker för att vaccinerna kan skada äggstockarna eller andra organ viktiga för fertiliteten.

swebbtv.se, Hur mRNA-vaccin dödar celler i hjärta och hjärna

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här