År 1946 så bildades The Tavistock Institute, en av elitens främsta propagandaorganisationer. Åtta år senare, i maj 1954, ordnade före detta nazisten Prins Bernhard på initiativ av politiske rådgivaren Joseph Retinger och storföretaget Unilevers chef ett möte med ett 70-tal ledande direktörer, bankirer och politiker på Hotel de Bilderberg i Holland. Sedan dess så träffas Bilderberggruppen varje år men allmänhet och press är bannlysta. Bernhards motivering var att:

”Ändamålet med konferensen är att framstående personer inom alla områden ska få chansen att tala fritt utan att hindras av vetskapen om att deras ord och idéer kommer att analyseras, kommenteras och slutligen kritiseras i media.”

Med andra ord: Allmänheten ska inte få veta vilka planer makthavarna har och inte heller ges chansen att ifrågasätta dem. 1976 tvingades Bernard avgå sedan det avslöjats att han fått flera miljoner i mutor. Den prisbelönte journalisten Daniel Estulin, med källor inom både Bilderberggruppen och underrättelsetjänsten, säger att slutmålet för Bilderberg är en världsregering med total kontroll och att de kommer använda alla till buds stående medel för att uppnå det.

När president Eisenhower höll avskedstal i januari 1961 varnade han för alliansen mellan militär/industri och politiker/vetenskapselit. I april 1961 höll hans efterträdare John F Kennedy ett tal där han varnade för hemliga sällskap och en ”världsomfattande, jättelik, hänsynslös konspiration som på dolda sätt ökade sitt inflytande” och att dess oliktänkande är tystade.

Talet kan ses i ljuset av kalla kriget men Kennedys varning om att vänta på en krigsförklaring när kriget i själva verket pågår hela tiden och överallt kan ju fortfarande appliceras på den globala elitens metodik. Man provocerar fram konflikter och krig, suger ut naturresurser, bedrar via centralbanker och skapar konsensus i nyheter och åsikter via propaganda