År 1946 så bildades The Tavistock Institute, en av elitens främsta propagandaorganisationer. Åtta år senare, i maj 1954, ordnade före detta nazisten Prins Bernhard på initiativ av politiske rådgivaren Joseph Retinger och storföretaget Unilevers chef ett möte med ett 70-tal ledande direktörer, bankirer och politiker på Hotel de Bilderberg i Holland. Sedan dess så träffas Bilderberggruppen varje år men allmänhet och press är bannlysta. Bernhards motivering var att:

”Ändamålet med konferensen är att framstående personer inom alla områden ska få chansen att tala fritt utan att hindras av vetskapen om att deras ord och idéer kommer att analyseras, kommenteras och slutligen kritiseras i media.”

Med andra ord: Allmänheten ska inte få veta vilka planer makthavarna har och inte heller ges chansen att ifrågasätta dem. 1976 tvingades Bernard avgå sedan det avslöjats att han fått flera miljoner i mutor. Den prisbelönte journalisten Daniel Estulin, med källor inom både Bilderberggruppen och underrättelsetjänsten, säger att slutmålet för Bilderberg är en världsregering med total kontroll och att de kommer använda alla till buds stående medel för att uppnå det.

När President Eisenhower höll avskedstal i januari 1961 varnade han för alliansen mellan militär/industri och politiker/vetenskapselit. I april 1961 höll hans efterträdare John F Kennedy ett tal där han varnade för hemliga sällskap och en ”världsomfattande, jättelik, hänsynslös konspiration som på dolda sätt ökade sitt inflytande” och att dess oliktänkande är tystade.

Talet kan ses i ljuset av kalla kriget men Kennedys varning om att vänta på en krigsförklaring när kriget i själva verket pågår hela tiden och överallt kan ju fortfarande appliceras på den globala elitens metodik. Man provocerar fram konflikter och krig, suger ut naturresurser, bedrar via centralbanker och skapar konsensus i nyheter och åsikter via propaganda så folk lär sig tycka ”rätt” och attackera oliktänkande.

Under JFK:s första år som president ökade USA:s militärnärvaro i Sydostasien starkt men i maj 1963 började han planera ett tillbakadragande av trupperna, vilket professor John M Newman visade i boken ”JFK & Vietnam” och före detta CIA-chefen John McCone bekräftade när han sa: ”Veckorna före sin död insåg Kennedy att vi gått överstyr och han var faktiskt på väg att dra tillbaka våra trupper när han mördades och Johnson tog över”. Sen var det fritt fram för slakten i Asien.

Den 7 april år 1968 sammanstrålade en liten grupp internationella affärsmän, akademiker och diplomater i en villa i Rom. Männen var inbjudna av bland annat fiatchefen Aurelio Peccei som ville skapa en tankesmedja om utvecklingen inom bland annat internationella affärer och miljöfrågor. Så föddes Club Of Rome. 1993 gav de ut boken ”The First Global Revolution” där de bland annat diskuterade hur man kunde ena folk kring frågor eliten ansåg viktiga. På sid 75 kunde man läsa:

”I jakten på en ny fiende för att ena oss kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om GLOBAL UPPVÄRMNING,(mina versaler) vattenbrist, svält & liknande skulle passa agendan.”

1972 bjöd David Rockefeller in 17 män till ett möte på sitt gods, bland annat representanter från Storbritannien, Tyskland och Japan samt Zbigniew Brzezinski, rådgivare till åtta presidenter (inklusive Obama), som i boken ”Between Two Ages” skrev att ”marxismen är en viktig och kreativ fas i mognaden av människans universella vision” och ”kommunismen är ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen”.

Han skrev även att:

”Den teknologiska eran involverar framväxandet av ett allt mer kontrollerat samhälle som kommer att domineras av en elit oberoende av traditionella värden som frihet. Snart kommer det att vara möjligt att tillämpa nästan konstant övervakning av varje medborgare & lagra uppdaterade filer som innehåller även den mest personliga information.”

1973 bildades Trilaterala Kommissionen som en följd av mötet och Rockefeller, som i juli samma år hyllade Mao i New York Times, utnämnde Brzezinski till chef. Om anklagelsen att tillhöra en hemlig elit som konspirerar med andra runt världen för att bygga en global struktur skrev Rockefeller i memoarerna 2002 att: ”om det är anklagelsen så erkänner jag mig skyldig, och jag är stolt över det!”

Förre försvars- och finansministern i Storbritannien, Denis Healy, sa:

”Händelser på världsarenan sker inte av en tillfällighet, de är skapade för att ske så, vare sig det handlar om nationella eller ekonomiska frågor. De flesta är iscensatta av de som sitter på pengarna.”

I boken ”Superclass” från 2009 avslöjar insidern David Rothkopf, vice handelsminister under president Clinton och före detta chef för Kissinger Associates att världen styrs av en elit på 6 000 personer och att ledarna inom affärs- och finansområdena, inte minst vapenindustrin, är en elit inom eliten – en superklass av oåtkomliga, internationella magnater och relativt få politiker och religiösa ledare innehar det verkliga inflytandet över världens utveckling, enligt Rothkopf. ”Att en sådan grupp existerar är odiskutabelt. Deras makt och rikedom saknar motsvarighet i världshistorien”, förklarar Rothkopf som själv tillhör de 6 000 och även levererar följande bomb:

”Under det kalla krigets första år så slog en ny idé rot i den amerikanska regeringens operationer: Permanent Krig!

Idén lades fram av flera samtidigt, särskilt en av grundarna av den moderna militärindustrin. Charles Wilson, General Motors VD då 2:a världskriget bröt, ut guidade företagets massiva krigsinsats & fastställde prioriteringar för USA:s ekonomi som chef för Krigsindustrin.

När en allierad seger verkade nära 1944 sa han att USA måste skapa en permanent krigsekonomi för att undvika en recession efter kriget. Wilson var först i en rad av företagschefer att leda Försvarsdepartementet och efterträddes av Neil McElroy på Procter & Gamble.

Han övervakade den fortsatta utvecklingen i Wilsons Permanenta Krigagenda & varje år av hans 3-årsmandat översteg budgeten för departementet 40 miljarder dollar, det vill säga 10 % av landets BNP & mer än hälften av den federala budgeten på 70 miljarder.”

Krigens största vinnare är bankirerna och ägarna till industrin som förser militären med stridsvagnar, vapen, satelliter, fordon, flyg med mera, det vill säga den globaliserade ekonomiska eliten som erhåller nya skattefinansierade beställningar, mer makt och ännu fetare vinster, f