En beskrivning av framtiden i form av en historia. I denna historien så segrar frihets styrkor. Arkitekterna av brotten ställs inte bara inför rätta utan hela deras infrastruktur av övervakning och förtryck nedmonterats definitivt.

stormcloudsgathering.com, Hur revolutionen börjar