Sverige brukar ibland skämtsamt kallas för USA:s 51:a delstat. Det är inte så konstigt. Få länder i Europa är väl mer influerade och hjärntvättade av amerikansk kultur än Sverige. 80 procent av kabelkanalernas tv-program utgörs av amerikanska filmer och serier och i reklamradions kanaler spelas mest amerikansk/engelsk musik. I massmedia pumpas ständigt ut skvaller om Hollywood-  och såpastjärnor och folk slukar det med hull och hår.

Det här ständiga flödet av amerikansk kultur har en stark påverkan på hur vi talar och skriver. Att svenskar i allmänhet är duktiga på engelska är förstås någonting positivt, men mindre trevligt är det faktum att vi i allt högre utsträckning börjat ersätta svenska ord med amerikanska. Allra tydligast märks detta hos ungdomar. Många av dem är väldigt påverkade av inte bara filmer och tv-serier, utan dessutom data-och tv-spel där det pratas amerikanska. Nästan dagligen hör man uttryck som ”yes,” ”random,” ”Oh my God” och ”fuck.”

Dessvärre är det inte så mycket bättre om man går upp lite i åldrarna. När en kvinnlig språkvårdare inom media intervjuades i radions P1 om hur vi uttrycker oss, sade hon att ”det är viktigt att språket är korrekt, för om språket i en artikel inte är korrekt kanske den inte är korrekt researchad heller.” Hon lyckades med andra ord lägga in ett engelskt ord ”researchad,” i en mening där hon talade om vikten av korrekt språk, trots att det finns ett fullt funktionsdugligt svenskt ord, ”efterforskad,” som hon kunde, och borde ha använt.

När försvarsminister Peter Hultqvist intervjuades i TV4 om en svensk militärövning sade han att ”det här har ingen aggressiv ”approach…,” trots att det finns fullgoda ord som ”infallsvinkel” eller ”ansats” att använda. Bara för att vi lever i en alltmer globaliserad värld behöver vi väl inte nödvändigtvis överge vårt eget språk. Risken är dock större än vi tror.

I länder där engelskan har erövrat hög status har den trängt undan de inhemska språken,” säger Per-Owe Albinsson, medlem i Nätverket Språkförsvaret. ”Se vad som hände på Irland och i de gamla kolonierna. Inte ens det stora Indien har lyckats återge de inhemska språken dess rättmätiga plats som samhällsbärande språk efter självständigheten.” (1)

Historiskt sett har engelskan oftast drivits igenom med tvång men i Sverige jobbar företrädare frivilligt för denna utveckling, hävdar Albinsson och varnar för att större språk tenderar att äta upp mindre om man inte har en genomtänkt språkpolitik. Många ord är idag så vanliga i vårt språkbruk att folk knappt känner till att det finns en ursprunglig svensk motsvarighet. Detta trots att det i skolans styrdokument står att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt eget språk.  När man hör ett genomsnittligt samtal mellan unga av idag undrar man hur väl detta uppfylls.

Lika illa är det  faktum att man ofta blandar ihop svenska ord med engelska. Istället för ”spela” säger man ”gejma,” istället för ”snedstreck” säger man ”slash, istället för ”okej” skriver man ”ålrajt” och istället för”trevligt” skriver man ”najs.” Går man förbi en affär som säljer till reducerat pris står det inte sällan ”Sale” istället för rea numera. Det är heller inte ovanligt att svenska idrottsklubbar använder sig av engelska ord istället för svenska. Nu duger det inte med ”Hökar” och ”Delfiner,” man ska vara ”Hawks eller ”Dolphins.”

”Ord efter ord bärs bort ut ur det hem som är vårt språk, och ersätts med anglosaxiska ungefärligheter,” sa Peter Englund i sitt inträdestal till Svenska Akademin. ”För det är givetvis engelskans stadiga innästling i både ordförråd och grammatik som har varit, är och kommer att vara vårt stora problem.” (2) Varje enskilt språk är ju sprunget ur en särskild miljö, särskild ekologi, särskild kultur och har ett slags kärna av erfarenheter och attityder inbäddade inom sig som inte låter sig uttryckas på ett annat språk, menar Englund.

När jag själv ibland läser om, lyssnar till, eller ser en dokumentär om äldre tiders Sverige där man exempelvis återger en brevväxling mellan människor, slås jag ofta av hur vackert och elegant språket är. I dagens ”tjabba,” ”dåba,” ”jaba,” ”liksom” -konversationer, märker man ingenting av denna närmast poetiska skönhet och respekt för det svenska språket.

Av: Michael Delavante

 

Källor:

(1) Svenska språket i fritt fall, Per-Owe Albinsson, Svenska Dagbladet, 23 okt. 2009: https://www.svd.se/svenska-spraket-i-fritt-fall. Se även: Språkförsvaret: http://www.språkförsvaret.se/sf/ samt:Johannes Ekman: Sätt stopp för amerikaniseringen av svenska språket, Johannes Ekman. Dagens Nyheter, 20 februari, 2018: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/satt-stopp-amerikaniseringen-av-svenska-spraket/

(2) Byt inte bort svenskan mot engelskan, Östersundsposten, Berta Magnusson, 17 mars 2009.