Fastighetsägare ställs inför den dubbla utmaningen att skydda de boendes hälsa och välmående och att ha energiförbrukningen under kontroll. Eftersom byggnader är en av de främsta energiförbrukarna står de vanligtvis för nästan 40 % av alla växthus- och koldioxidutsläpp. I kommersiella byggnader förbrukar luftkonditionerings-, uppvärmnings- och ventilationssystem en stor mängd energi.

De höga energikostnaderna utgör ett problem för alla ägare av kommersiella eller industriella byggnader. Dessutom har pandemin drastiskt ändrat företagens och företagarnas prioriteringar. För att säkerställa hälsa och välbefinnande för dom som vistas i byggnaderna och för att skydda dom från hotet från smittsamma luftvägssjukdomar som MERS, H1N1, SARS och Covid-19 tvingas ingenjörer och fastighetsförvaltare att tänka om när det gäller utformningen av HVAC- och luftkonditioneringssystem. Företagsägare försöker aktivt minska risken för spridning av patogener genom att förbättra ventilationen, rena luften och hantera luftflödet.

Byggnadsingenjörer är mycket skickliga på att utforma kontor och HVAC-system i byggnader som kan bidra till att uppnå målen om minskade koldioxidutsläpp. Ingenjörerna uppnår detta genom att utveckla system som prioriterar energieffektivitet samt säkerhet för de som vistas i byggnaden. Den främsta utrustningen som kan bidra till dessa krav är den högoptimerade och IIoT-klara VSD:n (Variable Speed Drive, variabel varvtalsregulator). Nedan följer några av de många fördelarna med att integrera VSD:er i HVAC-systemet med avseende på hälsosäkerhet och energieffektivitet:

  1. Smidigare styrning och hantering – VSD:er kan styras och regleras av PLC:er (Programmable Logic Controller), system för fastighetsstyrning och kan även fungera i fristående läge. Ledande tjänsteleverantörer inom elområdet tillhandahåller optimerade digitala lösningar genom att förhandsintegrera VSD:er i sina fastighetstyrningssystem och säkra enheter som kommer med förkrypterade varnings- och kommunikationsfunktioner. Dessutom kan VSD:er även övervaka anslutna enheter som motorer och fläktar. De ger omgående meddelanden och varningar vid avvikelser eller när ovanlig aktivitet upptäcks. Exempelvis vid motoröverhettning överförs data och information via VSD:n till de operatörer som sköter ventilationssystemet.
  2. Optimalt riktade luftflöden – HVAC-system använder filtrerad luft utifrån för att öka utbytet av frisk luft och samtidigt minska den återcirkulerande inomhusluften för att minska risken för spridning av patogener. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vid avstängning av ventilationssystemen under en längre tid stoppar man det fria flödet av luftcirkulationen. Därför kan ett HVAC-system som är integrerat med en VSD effektivt gå på låg hastighet för att öka luftutbytet och samtidigt förbruka minimalt med energi.
  3. Låg energiförbrukning – En av de största fördelarna med att integrera VSD:er i HVAC-system är ökade energibesparingar. Jämfört med varvtalsregulatorer med fast varvtal sparar varvtalsregulatorer med variabelt varvtal vanligtvis upp till 40 % av den totala energiförbrukningen. Dessutom kan ägare av kommersiella byggnader också få återbetalningstider på mindre än ett år.

Vår kommersiella och ekonomiska sektor behöver HVAC-system och VSD:er nu mer än någonsin. Eftersom alla företag och organisationer inom den ekonomiska sektorn har tillämpat strikta riktlinjer för hygien och social distansering, kan integrering av variabla varvtalsreglerade enheter i HVAC-system leda till stora hälso- och säkerhetsfördelar som bidrar till att verksamheten på arbetsplatser fungerar smidigt. Det är därför en bra idé att undersöka och leta efter de bästa ledande tjänsteleverantörerna som erbjuder kvalificerade tjänster inom elområdet och tillhandahåller ett brett utbud av digitala lösningar för att uppgradera miljön på din arbetsplats. Ett effektivt team av yrkeskunniga specialister kommer att se till att installationsprocessen genomförs på ett välplanerat och omsorgsfullt sätt, vilket kommer att förhindra att farliga situationer uppstår i framtiden.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här