Byggstenarna för hydrogeler hittas i covidvaccinet, och hydrogeler hittas i blodet hos både vaccinerade och ovaccinerade. De är de så kallade blodpropparna som hittas runt om i världen. Och dessa hydrogeler kan nu programmeras, krypteras och dekrypteras. Enligt Mihalcea är de substratet för gränssnittet mellan hjärna och dator och den primära metoden för att sammanfoga människor med maskiner som hon beskrev genom att hänvisa till MIT-forskning i artikeln ”Hydrogelgränssnitt för att förena människor och maskiner”.

Element som Mihalcea och Clifford Carnicom funnit med närinfraröd spektroskopi i blodet hos ovaccinerade utsatta för shedding och miljökontaminering inkluderar hydrogelplaster såsom polyener, vinyl, nylon, kevlar och spindelsilksproteiner. Såväl som andra nanoteknologiska signaturer såsom silikon och svavel. Denna teknik kringgår metylgrupper, som behövs för att avgifta och skapa glutathion i kroppen. Hydrogeler som används för den krypterade programmerbara tekniken inkluderar polyvinylalkohol och polycaprolakton. Båda dessa hydrogeler listas som stealth-nanopartiklar i Modernas patent för lipidnanopartikelsammansättning. Detta antyder att inte bara de som fått skottet har denna hydrogelkrypteringsteknik i sina kroppar, utan också de som upplevt shedding och miljökontaminering. Vilket är nästan alla.

Dessa hydrogeler är kända för att vara programmerbara och krypterade. Denna teknik kan fungera som hjärnlagring. Den kan lagra minnen och visuell information i en individs hjärna. Och den kan kemiskt induceras för att vara säkert krypterad och dekrypterad vilket möjliggör säker inspelning och lagring av konfidentiell visuell information. Detta ger en plattform för säkra finansiella transaktioner, vilket är ett krav för ett digitalt ID.

MIT-forskare har diskuterat hur denna exakta teknik kan användas för att förena människor med maskiner. Och medan de har haft problem med att få det att fungera tidigare, har en nyligen publicerad artikel meddelat att de har funnit framgång med att använda samma element som hittats i blodet hos både vaccinerade och ovaccinerade av Mihalcea och Carnicom.

I en föreläsning av professor Sakhrat Khizroev vid University of Miami diskuteras hur avancerade material kan användas för att koppla samman maskiner och den mänskliga hjärnan. Han refererar till ett forskningsprojekt finansierat av DARPA där magnetiska nanopartiklar är nyckeln till denna teknik. Mihalcea har publicerat forskning som visar hur COVID-skotten förändrar torsionsfält i kroppen och producerar magnetism. En översyn av Rand Corporation, ”Brain Computer Interfaces: US Military Applications and Implications” diskuterar sammanflödet av människa och maskin.

I en intervju med visselblåsaren från Big Pharma, Karen Kingston, diskuterar Kingston denna självmonterande nanoteknik och hur spike-proteinet är en konstruerad enhet, utlöst av elektromagnetisk frekvens, och hur Quantum Dots är genteknologi. Denna nanoteknik verkar distribueras via Chemtrails, livsmedels- och vattenförsörjningen, mediciner och i alla schemalagda vacciner för barn. Den har hittats av flera vetenskapsmän i blodet hos både vaccinerade och ovaccinerade. Och det faktum att denna utbredda teknik ignoreras medan ämnet mRNA trycks fram i huvudströmmen, är av stor oro.

Mihalcea har visat att de nya protokollen som säljs till allmänheten som ett sätt att vända de negativa effekterna av COVID-skotten, inte har någon effekt på dessa hydrogeler. Och det verkar som att väl över en miljard människor är infekterade med dem.

Medan många pratar om en ålderdomlig inplanterad datorchip verkar det som att den senaste genombrottsteknologin redan har distribuerats utan någons samtycke.

Situationen verkar nästan hopplös, men där det finns en vilja finns det ett sätt. Och nu är inte tiden att gömma huvudet i sanden. Den mänskliga kroppen är mirakulös och vår potential är oändlig. Ju fler människor som tar itu med denna allvarliga situation, desto bättre chanser har vi att hitta en bot.

banned.video, Hydrogel i covidvaccin som programmerbart människa-gränssnitt

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här