Möbeljätten Ikea väljer nu att kraftigt sänka sjukpenningen för ovaccinerad personal i Storbritannien till den lagstadgade miniminivån. Anställda som tagit de experimentella vaccinen kommer dock fortsatt få full ersättning.

Det brittiska coronapolitiska regelverket innebär att en person som inte tagit minst två doser av vaccinen och som kommit i kontakt med en coronasmittad människa måste isolera sig i tio dagar.

Läs mer på nyadagbladet.se