För många av oss är Safeguard Complex ett namn utan någon särskild innebörd, främst på grund av två skäl. Dels var det en superhemlig plats i det förflutna… och dels för att den stängd nu. Safeguard Complex, eller snarare Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex, byggdes av Western Electric och Bell Laboratories under början av sjuttiotalet fram till 1975 för den blygsamma summan av 6 miljarder dollar. Det var en hemlig militär produktionsanläggning, och i själva verket ett antimissilsystem som skulle skydda USA mot det sovjetiska hotet. Vi befinner oss i närheten av Nekoma, i Grand Forks, North Dakota mitt under det kalla kriget och det politiska klimatet är spänt. Detta är en period under vilken det enda lösenordet är ”hemligt”. Eldkraften hos den militära anläggningen är imponerande: 30 antiballistiska missiler LIM-49 Spartan och 70 kortdistansrobotar Sprint, totalt 100 missiler som alla försätts med kärnstridsspetsar. Den totala eldkraften hade noggrant fastställts år 1972 enligt villkoren i ABM-avtalet (Anti- Balllistic Missile Treaty). Avtalet hade etablerats mellan Amerika och Sovjetunionen för att begränsa spridningen av ABM installationer som skulle användas för att motverka en eventuell uppskjutning av missiler med kärnstridsspetsar. Båda stormakterna förband sig att använda endast två ABM-installationer, och Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex var en av dem. Anläggningen var alltså av primär betydelse eftersom den kunde utrusta uppskjutningsplatserna för den interkontinentala missilbasen LGM-30 Minuteman i bruk för United States Air Force Global Strike Command. Hela infrastrukturen i Safeguard Complex utgjordes således av ett integrerat radarsystem, ett centrum för databehandling och två grupper av silos för missilavfyrning.

safeguard1

En avsiktlig flopp?
Anläggningen började togs i drift den 1 april 1975 och full kapacitet uppnåddes den 28 september samma år. Emellertid avaktiverades hela militärkomplexet utan vidare förklaringar den 10 februari 1976. Man kan säga att officiellt är motivet okänt, men vi vet å andra sidan att det sunda förnuftet gjorde sitt. I själva verket insåg man vilket enormt ekonomiskt åtagande det var att bygga upp och underhålla hela anläggningen, men framför allt faran i att ha så många missiler med kärnstridsspetsar (varav några atomdrivna) på ett och samma ställe. Risken för olyckor eller explosion på amerikansk mark gjorde att man började reflektera över det faktiska behovet av anläggningen. Åtminstone är detta versionen vi känner till.

allseeingeyesmall

Det allseende ögat
Bortsett från militära invecklingar och historiska spekulationer om det kalla kriget är det formen på radarsystemets kommandocenter: en stympad pyramid med ett ”öga” i mitten, som stimulerat mångas nyfikenhet. Är det bara en tillfällighet? Kanske inte. För de flesta finns inget konstigt i denna åsyn och pyramidformen är bara inspirerad av mesoamerikanska arkitekturer med de enorma trappstegen. Med utgångspunkt från idén att mayapyramiderna användes för att studera och förutse astronomiska händelser, skulle på samma sätt pyramiden i Safeguard Complex användas för att studera, förutse och avvärja ett eventuellt kärnvapenhot på amerikansk mark. Säkert möjligt, men inte övertygande. Förvisso, ur ett ingenjörvetenskapligt perspektiv garanterar den pyramidala formen vissa fördelar. Hela området härjas ofta av tornados och den pyramidala formen kan hjälpa vinden att skingras. Dessutom skulle denna form vara vinnande i händelse av en kärnvapenattack: stötvågen, skulle precis som vinden, förlora sin kraft vid mötet av de sluttande väggarna av radarkontrollcentret. Men det är bara gissningar. Många diskussioner på sociala medier handlar om en konspiration för pengaöverföring eller distribution av stora summor till de företag och statliga institutioner som deltog i dess konstruktion. Kanske kände de högt uppsatta politikerna och militära ledarna mycket väl till att projektet var dömt att misslyckas, men förverkligade det i alla fall. Men om vi ingående granskar formen och läget på vissa inslag såsom radarfönstret, inser man att vi kanske talar om en helt annan historia, den om Illuminaterna eller en mycket närstående frimurargrupp. Många framhåller att världen påverkas av en skuggregering som tenderar till total världskontroll, men så länge det bara är idéer och ord försvinner allt i intet. När man kan lägga fram verkliga och praktiska bevis som vem som helst kan kontrollera, kanske saker kan förändras och inte bara vara en grupp konspiratörers fantasier. Den avhuggna pyramiden i Nekoma liknar mycket den som finns på den officiella vapenskölden av Förenta Staterna, grundad av en frimurare. Formen av den avhuggna pyramiden finns också baksidan av endollarsedeln. Är det bara en tillfällighet? Vi vet inte, men andra sammanträffanden och frimurarnas symbolik är mycket uppenbara. Vi vet med säkerhet att den amerikanska regeringen auktionerade ut anläggningen 2012 och att Spring Creek Hutterite Colony of Forbes köpte hela komplexet året därpå. Det är en spännande historia om det kalla kriget som kanske ger några ledtrådar om de militära lobbygruppernas ursprung och deras anslutning till frimurarna… kanske.

Text: Massimo Bonasorte

www.arcana.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här